Zadania, których realizacja została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

2024 rok

 1. „Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja”
 2. Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu
 3. Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie „Biały Rycerz„ – Porwanie Księcia Janusza

2023 rok

 1. „Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich”
 2. „Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja”
 3.  „System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”
 4. Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu
 5. „Konserwacja obiektów muzealnych”

 6. „Orient w polskim zwierciadle – Wpływy tureckie na kulturę sarmacką”

 7. „Doposażenie sal ekspozycyjnych”

2022 rok

 1. „W pracowni Alchemika mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan?”
 2. Renowacja obiektów muzealnych: posąg Aleksandry Bąkowskiej i Kronika Polska Marcina Bielskiego

2021 rok

 1. Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia.
 2. Projekt „Cztery pory roku – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie”.
 3. Projekt edukacyjny „Na początku był chaos… czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości”.
 4. Zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

2020 rok

 1. Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia.
 2. Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury – etap I dokumentacja.
 3. XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2020”.
 4. Zakup 4 osuszaczy.
 5. Wymiana pokrycia dachowego, oraz instalacji elektrycznej w budynku magazynowym.

2019 rok

 1. XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019”.
 2. Zakup aktualnej wersji MONA wraz z 7 komputerami.
 3. Konserwacja zabytków.
 4. Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.
 5. Omnibus Regionalny- gra edukacyjna.
 6. Naprawa rynien w Dworku Aleksandry Bąkowskiej.
 7. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej.

2018 rok

 1. XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”.
 2. Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. 
 3. Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

2017 rok

 1. XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017”.

2016 rok

 1. Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.
 2. Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.
 3. Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.
 4. Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 5. Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

2015 rok

 1. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł.XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac.
 2. Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz –badania naukowe  w 2015 r.
 3. XXXIV  Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2015”

2014 rok

 1. Wystawa – Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza.
 2. Konserwacja murów  Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej, strona wewnętrzna-  kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku.
 3. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie – kontynuacja zadania z 2013 roku.

2013 rok

 1. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino-Węgłowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie).
 2. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich (XIV w.): prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną.
 3. XXXII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2013”.

2012 rok

 1. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież.”.‑ 2012r.
 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przeniesienie dworku drobnoszlacheckiego wraz z spichlerzem z wsi Mężenino. – 2012r.
 3. XXXI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2012”.
Udostępnij na: