Zadania, których realizacja została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

2023 rok

 1. „Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich”
 2. „Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja”
 3.  „System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”
 4. Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu
 5. „Konserwacja obiektów muzealnych”

 6. „Wpływy tureckie na kulturę sarmacką”

 7. „Doposażenie sal ekspozycyjnych”

2022 rok

 1. „W pracowni Alchemika mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan?”
 2. Renowacja obiektów muzealnych: posąg Aleksandry Bąkowskiej i Kronika Polska Marcina Bielskiego

2021 rok

 1. Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia.
 2. Projekt „Cztery pory roku – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie”.
 3. Projekt edukacyjny „Na początku był chaos… czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości”.
 4. Zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

2020 rok

 1. Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia.
 2. Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury – etap I dokumentacja.
 3. XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2020”.
 4. Zakup 4 osuszaczy.
 5. Wymiana pokrycia dachowego, oraz instalacji elektrycznej w budynku magazynowym.

2019 rok

 1. XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019”.
 2. Zakup aktualnej wersji MONA wraz z 7 komputerami.
 3. Konserwacja zabytków.
 4. Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.
 5. Omnibus Regionalny- gra edukacyjna.
 6. Naprawa rynien w Dworku Aleksandry Bąkowskiej.
 7. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej.

2018 rok

 1. XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”.
 2. Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. 
 3. Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

2017 rok

 1. XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017”.

2016 rok

 1. Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.
 2. Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.
 3. Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.
 4. Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 5. Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

2015 rok

 1. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł.XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac.
 2. Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz –badania naukowe  w 2015 r.
 3. XXXIV  Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2015”

2014 rok

 1. Wystawa – Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza.
 2. Konserwacja murów  Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej, strona wewnętrzna-  kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku.
 3. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie – kontynuacja zadania z 2013 roku.

2013 rok

 1. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino-Węgłowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie).
 2. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich (XIV w.): prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną.
 3. XXXII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2013”.

2012 rok

 1. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież.”.‑ 2012r.
 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przeniesienie dworku drobnoszlacheckiego wraz z spichlerzem z wsi Mężenino. – 2012r.
 3. XXXI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2012”.
Udostępnij na: