Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Realizując zadanie, Muzeum osiągnęło wszystkie założone cele. Głównym celem zadania było stworzenie międzypokoleniowej ścieżki edukacyjnej skierowanej do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Ścieżka edukacyjna oprowadza odbiorcę po zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w skład którego wchodzą stałe ekspozycje w „Krzewni” Domu Al. Świętochowskiego, Dworku Al. Bąkowskiej, dworku drobnoszlacheckim oraz w budynkach inwentarskich. Ścieżka edukacyjna objęła wszystkie obiekty zabytkowe, pomniki postaci, pomniki przyrody, historię miejsca i postaci z nimi związane.
Ścieżka edukacyjna jest odpowiednio przystosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Zakupiony odpowiedni
sprzęt na potrzeby ścieżki edukacyjnej oraz stworzenie opisów audiodeskrypcji dostosowują zwiedzanie parku do indywidualnych wymagań odbiorców. Najważniejsze punkty ścieżki edukacyjnej wyposażone zostały w specjalne czujniki uruchamiające audioprzewodniki w danym miejscu. Przy pomnikach, pomnikach przyrody, ekspozycjach umieszczone zostały stojaki z czytelnym opisem uwzględniającym osoby z dysfunkcją słuchu oraz opis w języku Braille’a. W recepcji Dworku Aleksandry Bąkowskiej znajduje się ekran dotykowy z lektorem języka migowego. Audiodeskrypcja przekazuje dokładną informację o architekturze obiektów, parku, jego zabytkach w sposób adekwatny poznawczy i edukacyjny. Ścieżka edukacyjna nie tylko udostępniła park oraz jego najważniejsze obiekty osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu, ale uczyniła go przyjaznym.
Powstanie ścieżki edukacyjnej sprawiło, że park Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie zwiększył swe walory turystyczne a Ścieżka urozmaiciła ofertę edukacyjną i umożliwiła poznawanie najciekawszych obiektów historycznych, przyrodniczych i kulturowych na danym terenie. Park został także wyposażony w odpowiedni plan tyflograficzny, tablicę informacyjną, stojaki z informacją o pomnikach przyrody i obiektach zabytkowych, po za tym w recepcji muzeum znajdują się audioprzewodniki i ekran dotykowy z lektorem języka migowego. Ścieżka edukacyjna poszerzyła ofertę kulturalną Muzeum. Treści przekazywane podczas jej zwiedzania informują o najważniejszych pomnikach przyrody i obiektach zabytkowych w postaci klarownych i ciekawych przekazów. Dzięki ścieżce zwiększa się rozpoznawalność Muzeum.

Udostępnij na: