Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.

Zakładane cele i rezultaty z realizacji zadania, pn. Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum” zostały osiągnięte. Do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu zostały dostosowane wystawy stałe: 1) Utracony świat rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku, 2) Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze, 3) Rzeźba ludowa w drewnie z kolekcji Państwa Przedpełskich”. Ekspozycje zostały wyposażone w audioprzewodniki, audiodeskrypcje, tyflografiki oraz specjalistyczne pomoce edukacyjne, np. dostosowano plan sytuacyjny budynku ekspozycyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku, wykonano podpisy pod eksponatami alfabetem Braille’a oraz wzorniki i repliki wybranych eksponatów ułatwiające percepcję dotykową. Lektor języka migowego wprowadza osoby z wadą słuchu w tematykę wystawy.

Udostępnij na: