XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019”.

XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019” odbył się 3 marca 2019 roku, we wsi Jednorożec, w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Udział wzięło 21 zespołów. Liczba uczestników biorących udział w „Mazowieckich Zapustach 2019” wyniosła 1300 osób. Przegląd Przebierańców Zapustnych zorganizowano w ostatnią niedzielę karnawału we wsi Jednorożec. Miejscem
przeprowadzenia przeglądu była hala gimnastyczna, znajdująca się w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Zasadniczym celem organizowania Przeglądu od początku była animacja środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Zakładany cel XXXVIII Przeglądu Zespołów Zapustnych,jakim było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, integracja społeczności wioskowych, ożywienie i promocja twórczej działalności kulturalnej wsi na bazie tradycyjnej obrzędowości zapustowej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa kulturowego regionu mazowieckiego, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską został
zrealizowany . Ogólna koncepcja przeglądu, jaką było podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej strony, została osiągnięta. Szczególną wartością Przeglądu był fakt jednoczesnego promowania i poczucia dokumentowania się na naszych oczach procesu kulturowego. Niesłabnąca liczba zespołów uczestniczących w przeglądach oraz stała liczba uczestników mieszkańców Mazowsza, potwierdza celowość naszego działania. Udział w „Mazowieckich Zapustach 2019” był bezpłatny.

Udostępnij na: