Program: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

 Zapraszamy do udziału w programie przygotowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. : „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, którego termin realizacji obowiązuje od 15 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 W ramach programu Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunów do zwiedzania:

 za symboliczną złotówkę.  W celu uczestnictwa w programie należy wypełnić druk oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie Województwa Mazowieckiego (do pobrania załącznik 1) oraz posiadać ważną legitymację osoby niepełnosprawnej.

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”

 Oświadczenie do pobrania: Załącznik 1 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez MSM : https://muzeumciechanow.pl/rodo/

Załącznik 2 Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Udostępnij na: