Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w budynku magazynowym.

Celem zadania był remont dachu na budynku magazynowym oraz wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą. Zadanie podyktowane było bardzo złym stanem pokrycia dachowego i stwierdzeniem licznych przecieków podczas opadów. Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi i wymianą rynien.

Celem wymiany instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą było dotrzymanie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. 

Udostępnij na: