Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Szacowana wartość zadania: 130,000 zł.

W trakcie realizacji

 

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego

 

Zadanie przewiduje zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby działalności statutowej Muzeum. Auto służyć będzie do zapewnienia bieżącego transportu pomiędzy placówkami Muzeum, w tym do przewozu eksponatów, materiałów wystawienniczych oraz do celów komunikacyjnych dla pracowników.