Oferta edukacyjna

Zapraszamy grupy zorganizowane do udziału w lekcjach muzealnych prowadzonych w budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 61 w Ciechanowie, Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie i  w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Oferta skierowana jest dla  uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych. Koszt lekcji muzealnej wynosi 50 złotych od grupy (do 25 osób). Czas trwania lekcji muzealnej wynosi maksymalnie 45 minut, każdą lekcję należy zamówić na tydzień przed planowanym terminem jej zorganizowania.

Zapisy pod numerem telefonu:

Budynek ekspozycyjny przy ul.Warszawskiej 23/ 672 55 87  

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 23/ 671 30 78,

Zamek Książąt Mazowieckich 23/672-40-64

Tematy lekcji muzealnych w budynku ekspozycyjnym

   1. MAŁY MUZEALNIK ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)
    1. Lekcja poświęcona instytucji muzeum. Odpowiada na pytanie kim jest muzealnik, kto pracuje w muzeum, co kryje się pod pojęciem wystawa, zabytek, eksponat.
   1. JAK ŻYLI NASI PRZODKOWIE – NA PODSTAWIE WYSTAWY „DAWNE RZEMIOSŁO WSI MAZOWIECKIEJ W MINIATURZE” ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)
    1. Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom życia naszych przodków oraz wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy dawnym i obecnym stylem życia.
   1. Z KUFERKA PRABABCI i PRADZIADKA ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)
    1. Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z ponadczasową wartością przedmiotów, wzbudzanie w nich refleksji nad znaczeniem i rolą pamiątek rodzinnych. Uzmysłowienie że przedmioty stare i nie użyteczne mają wartość historyczną.
   1. OD KAGANKA DO ŻARÓWKI (szkoła podstawowa 4-8 )
    1. Lekcja opowiada w zwięzły sposób historię oświetlenia. Jego rozwój oraz znaczenie cywilizacyjne. Zaczynając od przysłowiowego kaganka docieramy aż do współczesnego nam oświetlenie po drodze poznajemy wynalazki i wynalazców, którzy zmieniali świat.
   1. ZNAKI PAŃSTWA POLSKIEGO ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-8)
    1. Historia powstawania znaków Państwa Polskiego sięga średniowiecza i wraz z zmianą epok zmieniało się ich znaczenia dla rodaków. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią powstania Herbu Polski, Hymnu narodowego oraz Flagi narodowej.
   1. BARWY NARODOWE ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-3)
    1. Celem zajęć jest przybliżenie informacji o powstaniu barw narodowych oraz ich znaczeniu.
   1. W KARNAWALE WIELKIE BALE – czyli jak dawniej bywało? ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)
    1. Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem w dawnej Polsce.
   1. JAK DAWNIEJ JADANO (szkoła podstawowa 4-8)
    1. Celem lekcji jest przybliżenie zwyczajów jakie panowały podczas posiłków w dawnej Polsce. Poczynając od średniowiecza aż po współczesność. Uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak dawniej jadano ale co jadano?
   1. ALBUM O STARYM CIECHANOWIE (szkoła podstawowa 4-8)
    1. Celem lekcji jest pokazanie zmieniającej się architektury miasta Ciechanów na przestrzeni ostatnich 150 lat. Zajęcia dzielą się na projekcję filmową „Ciechanów na starej fotografii” oraz cześć warsztatową, na której uczestnicy wykonają swój własny „Album o starym Ciechanowie”
   1. NAZWĘ CIĘ KOŚCIUSZKO! Śladami Naczelnika po Ameryce. (szkoła podstawowa 4-8)
    1. Lekcja przybliża postać wielkiego Polaka, bohatera dwóch narodów Andrzeja Tadeusza Bonawenturę Kościuszko. W trakcie lekcji uczestnicy zagrają w grę planszowa oparta o życiorys Tadeusza Kościuszki.
   1. NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA… (dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych kl. 1-4)
    1. Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z obowiązująca modą dawniej i dziś. Podczas lekcji dzieci obejrzą prezentację multimedialną pt. Stroje z różnych epok w malarstwie polskim, wezmą udział w dramie, odpowiedzą na pytanie czy szata zdobi człowieka?
   1. SMOKI I BIESY – CZEGO BALI SIĘ NASI PRZODKOWIE (dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych kl. 1-4)
    1. Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w prezentacji dawnych, bestii, bisów, potworów i strachów, których obawiały się nasi pradziadowie. Poznamy również historię mitycznych  smoków z którymi staniemy oko w oko.
   1. DROGA DO ODZYSKANIA PRZE POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
    1. Lekcja ma na celu przedstawić wydarzenia z historii Polski, które związane są z odzyskaniem przez Rzeczpospolitą niepodległości. Uczestnicy poznają przyczyny utraty niepodległości, jak wyglądało życie pod zaborami, postacie polskich patriotów oraz ich działania które miały na celu odzyskanie wolności i nie zawisłości

 

LEKCJE MUZEALNE W ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

W tym roku przygotowaliśmy dla państwa niżej wymienione propozycje lekcji muzealnych:

1:„DZIEJE ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE NA PODSTAWIE LEGEND”- (przedszkola i młodsze klasy szkoły podstawowej)

Podczas lekcji muzealnej najmłodsi uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełnił Zamek Książąt Mazowieckich. Zapoznają się również z lokalnymi legendami zamkowymi. Szczególną uwagę prowadzący lekcje zwrócą na zapoznanie uczestników z pojęciami : legenda , gród, zamek i źródło historyczne.

2:„ŻYCIE CODZIENNE W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU”- (starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum)

 Ideą tej lekcji muzealnej jest uzmysłowienie uczniom jak wyglądało codzienne życie w zamku, jak żyli oraz czym się trudnili jego mieszkańcy. Uczniowie podczas tej lekcji zapoznają się również z powszechnymi zawodami wykonywanymi w średniowieczu takimi jak bednarz, rymarz. płatnerz… itp

3:„SZRANKI I KONKURY”

Zajęcia przybliżą uczniom obyczaje rycerskie oraz sposoby starania się o rękę damy na podstawie powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza .Głównymi wątkami lekcji są: ślubowanie oraz pojedynek

 4:”PRODUKCJA PAPIERU CZERPANEGO”

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z  materiałami  używanymi  do pisania na przestrzeni wieków oraz procesem produkcji papieru czerpanego.

5: „W ŚREDNIOWIECZNEJ MENNICY”-(gimnazjum i szkoły średnie)

Celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z historią mennictwa na ziemiach polskich, za szczególnym uwzględnieniem monet mazowieckich.Uczniowie będą mogli zobaczyć  jak przebiega proces wytwarzania monety oraz dowiedzieć się jakich narzędzi używano do jej produkcji.

 6: „ARCHEOLOGIEM BYĆ…”

Celem lekcji jest odpowiedź na pytania : kim jest archeolog?. Na czym polega jego praca? co możemy odkryć na wykopaliskach? Staramy się uświadomić jak ważną rolę odgrywa przeszłość, którą możemy odczytać z zabytku archeologicznego oraz ziemi i jak ona wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Odkrywając zawód archeologa, uczymy przynależności do kultury i historii o którą musimy dbać.
Podczas zajęć dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z ekwipunkiem archeologicznym oraz wykopują zabytki, które następnie opisują i rysują.

Lekcje muzealne w Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie:

Tematy lekcji muzealnych:

 • 1. Warsztat artysty…
 • 2. Gusła, czyli słów kilka o wiejskich przesądach ( dla uczniów szkół podstawowych i średnich);
 • Pozytywizm na ziemi ciechanowskiej(dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla grup zainteresowanych okresem pozytywizmu na północnym Mazowszu).

 

Temat: Pozytywizm na ziemi ciechanowskiej

Lekcja ta zapoznaje z okresem pozytywizmu, ukazuje nam jak ważny był to czas dla Polaków, którzy mimo nacisku zaborców nie zapomnieli o patriotyzmie. Pozytywiści udowadniali, że nie tylko walka jest jedyną drogą do odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim praca i nauka. Na ziemi ciechanowskiej działało wielu wybitnych przedstawicieli tamtej epoki min. Aleksander Świętochowski, Aleksandra Bąkowska, Franciszek Rajkowski, Tomasz Klonowski oraz inni patrioci, którzy swoje życie poświęcili dla społeczeństwa polskiego, nierzadko przeznaczali swoje majątki na cele publiczne.
Uczestnicy lekcji będą zwiedzać Dworek Aleksandry Bąkowskiej i „Krzewnię” czyli Dom Aleksandra Świętochowskiego pod opieką wykwalifikowanych edukatorów muzealnych. Dodatkowym atutem ekspozycji są nowoczesne multimedia, które przedstawią wirtualne dialogi o pozytywistach oraz ich działalność społeczną w Ciechanowie i okolicach.
Lekcja ma charakter edukacyjny, jest przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla grup zainteresowanych okresem pozytywizmu na północnym Mazowszu.

 

 

Wszystkie informacje o aktualnej ofercie muzeum znajdziecie Państwo w linkach poniżej:

Muzeum Szkole cz1

Muzeum Szkole cz2