Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.

Realizacja zadania ma być podsumowaniem prowadzonych w latach 2015 – 2016 na południowym Kaukazie badań archiwalnych, bibliotecznych i terenowych, dotyczących śladów polskiej szlachty na południowym Kaukazie. W 2016 roku podpisana została umowa o współpracy z Muzeum historycznym w Lagodekhi. Ma ona na celu organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz wymianę naukową.
Zadanie ma na celu zakończenie badań archiwalnych w Tbilisi (głównie w Archiwum Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Tbilisi oraz Bibliotece Parlamentu Gruzji) i przygotowanie, wspólnie z Muzeum Historycznym w Lagodekhi, konferencji i wystawy poświęconej losom rodzin polskiej szlachty na południowym Kaukazie ze szczególnym uwzględnieniem Rodu Młokosiewiczów. W realizacji zadania pomocne nam będą liczne kontakty nawiązane w poprzednich latach z przedstawicielami Polonii oraz Gruzinami, zajmującymi się tym zagadnieniem, a także wspierający nasz pomysł Konsul –I sekretarz, Ambasady RP w Tbilisi p. Piotr Apostolidis.

Udostępnij na: