Oświatowy

Dział oświatowy koordynuje i prowadzi działalność oświatowo – wychowawczą. Organizuje m.in. wystawy, odczyty, prelekcje, spotkania muzealne, konkursy, warsztaty,  lekcje muzealne  oraz koncerty i imprezy plenerowo – artystyczne. Działalność ta skoncentrowana jest na organizacji przedsięwzięć adresowanych do odbiorców w różnym wieku: seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków.  Poprzez swoją działalność, dział stale wzbogaca i unowocześnia formy i metody pracy starając się kształcić  odbiorcę i jednocześnie dawać mu rozrywkę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, instytucji oświatowych oraz pedagogów z roku na rok oferta edukacyjna się poszerza.

W archiwum działu gromadzona i opracowywana jest właściwa dokumentacja i statystyka wystaw, koncertów, konferencji, których organizatorem lub współorganizatorem było Muzeum tj. scenariusze, projekty plastyczne, wydawnictwa towarzyszące, a także dokumentacja fotograficzna i audiowizualna. Cennym uzupełnieniem dokumentacji są liczne artykuły prasowe – autorstwa pracowników naszego Muzeum, a także ludzi związanych z naszą placówką.

Kontakt:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel/fax. 23 672 53 46 wew. 101
e-mail: oswiata@muzeumciechanow.pl

Udostępnij na: