Oświatowy

Dział oświatowy zajmuje się organizacją i prowadzeniem działalności wystawienniczej oraz oświatowej w zakresie działania muzeum. Organizuje odczyty, prelekcje, spotkania muzealne oraz koncerty i imprezy plenerowo – artystyczne. Popularyzuje działania muzealne poprzez współpracę z mediami, portalami informacyjnymi, społecznościowymi zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi, innymi muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi. W archiwum działu gromadzona i opracowywana jest właściwa dokumentacja i statystyka wystaw, koncertów, konferencji, których organizatorem lub współorganizatorem było Muzeum tj. scenariusze, projekty plastyczne, wydawnictwa towarzyszące a także dokumentacja fotograficzna i audiowizualna. Cennym uzupełnieniem dokumentacji są liczne artykuły prasowe – autorstwa pracowników naszego Muzeum a także ludzi związanych z naszą placówką. Dział odpowiedzialny jest również za wizerunek Muzeum w odbiorze społecznym.

Kontakt:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel/fax. 23 672 53 46 wew. 101
e-mail: oswiata@muzeumciechanow.pl