Omnibus regionalny- gra edukacyjna.

Zadanie pn. Omnibus Regionalny – gra edukacyjna, zostało zrealizowane w celu popularyzowania wśród uczniów szkół wiedzy o regionie oraz wzmocnienia poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną. Celem zadania było stworzenie przez udział uczestniczących w zadaniu dzieci – gry planszowej „Omnibus Regionalny”, która służy jako pomoc dydaktyczna w ośrodkach edukacyjnych i opiekuńczych naszego miasta. Do realizacji zadania zostało zaproszonych 30 dzieci w wieku do 12 lat wraz z nauczycielem. Projekt składał się z następujących części:
1. merytorycznej (4 wykłady, spacer po mieście, zwiedzanie wystawy zamkowej),
2. warsztatowej ( 5 warsztatów tematycznych).
Zdobyta przez dzieci w czasie trwania projektu wiedza i doświadczenie posłużyła do pracy na kartach
edukacyjnych, które z kolei zostały wykorzystane w grze planszowej. Finalnym efektem zadania było wydanie gry planszowej „Omnibus Regionalny” składającej się z planszy, kart zawierających pytania w trzech kategoriach, kostki i pionków w kształcie wież.
Rezultaty realizacji zadania to:
1) Wzmocnienie poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną.
2) Popularyzacja wiedzy historycznej, społecznej i dziedzictwie kulturowym naszego regionu.
3) Budowanie w nowoczesny sposób postaw patriotycznych uczniów.
4) Przysposobienie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym regionu.
5) Budowanie emocjonalnego stosunku oraz poczucia obowiązku za region, w którym żyjemy.

Udostępnij na: