Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury – etap I dokumentacja

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji zadania: maj – grudzień 2020 roku
Szacowana wartość inwestycji ogółem: 200.000,00 zł
środki Samorządu Województwa Mazowieckiego – 200.000,00 zł

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu na potrzeby magazynowe Muzeum wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Przewidywana lokalizacja budynku magazynowego to działka nr 35/7 znajdująca się na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.
Planujemy wykonanie dokumentacji projektowej nowego magazynu, który przewidywałby nie tylko sale magazynowe, ale również pracownie dokumentacji, fotograficzną oraz konserwatorską. W obiekcie znalazłyby się również sale oświatowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami stanowi pierwszy etap budowy nowych magazynów muzealnych.

Udostępnij na: