Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Wartość zadania: 129 709,65 zł.

Okres realizacji: 2016 rok

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego

 

  1. Zakup ciągnika z wyposażeniem:

W ramach zadania zakupiono ciągnik z wyposażeniem:

– ładowacz czołowy z łyżką uniwersalną,

– przyczepą rolniczą

-kosiarką bijakową.

 

Zakup ciągnika umożliwił prawidłową pielęgnację terenów Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, którego powierzchnia wynosi obecnie ponad 8,0 ha. Sprzęt, w zależności od pory roku, wykorzystywany jest między innymi do koszenia traw i odśnieżania terenu. Zakup ciągnika z zestawem urządzeń towarzyszących umożliwia załadunek i rozładunek materiałów gospodarczych.

 

  1. Zakup nawilżaczy powietrza – 3 szt., w tym dwóch nawilżaczy z lampą UV:

Jednocześnie w ramach zadania zakupione zostały trzy sztuki nawilżaczy powietrza, w tym dwie sztuki nawilżaczy z antybakteryjną lampą UV, która ogranicza rozwój bakterii i grzybów.

Nawilżacze umożliwiają zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza na salach ekspozycyjnych Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Urządzenia te są niezbędne by zapewnić ochronę eksponatów przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt suchym powietrzem, szczególnie w miesiącach zimowych. Utrzymanie odpowiednich warunków wilgotnościowych umożliwia należyte zabezpieczenie cennych eksponatów i elementów wyposażenia.

 

Ciągnik z wyposażeniem
Nawilżacz
Udostępnij na: