Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich

Wystawa prezentuje kolekcję rzeźby ludowej z terenu Ziemi Zawkrzeńskiej. Rzeźby datowane są na początek XIX w., wykonane zostały przez nieznanych twórców, pozostałe pochodzą z twórczości artystów tzw. „Ośrodka Sierpeckiego” i datowane są na lata 30-50 XX wieku. Bogaty zbiór pochodzi z kolekcji popularyzatora sztuki ludowej – Mariana Przedpełskiego, badacza terenów Mazowsza Północnego.
Tradycja rzeźby ludowej, która wykonywana była przez świątkarzy, miała swoje korzenie w środowisku wiejskim. Kiedy na wsi zachodziły zmiany rzeźba ludowa zaczęła tracić na wartości. Dopiero później, na skutek wielu akcji, m in. CEPELI nastąpiło uaktywnienie wiejskich rzeźbiarzy.
Kolekcja rzeźby Heleny i Mariana Przedpełskich stanowi naoczny dowód przemian jakie zachodziły w rzeźbie ludowej Mazowsza Północnego począwszy od I połowy XIX w. aż do lat 70-tych XX wieku.

[nggallery id=11]

Udostępnij na: