Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Zakładane cele i rezultaty z realizacji zadania zostały osiągnięte. Zakupiono zintegrowany system składający się z dwóch w pełni wyposażonych stanowisk sprzedażowych, 1 serwera na którym ulokowana została centralna baza danych, moduł rezerwacji internetowych oraz sprzedaży biletów oraz integracji elektronicznej wszystkich obiektów Muzeum z dotychczasową infrastrukturą w aspekcie obsługi ruchu turystycznego. Realizacja zadania umożliwia sprawne działanie w sferze obsługi ruchu turystycznego w obiektach wchodzących w skład Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, budynek ekspozycyjny muzeum przy ul. Warszawskiej 61 oraz Oddział Muzeum w Gołotczyźnie.
Osiągnięte rezultaty, to:
1) podgląd rezerwacji online,
2) możliwość dokonania zakupu biletów przez Internet,
3) spersonalizowany bilet wstępu będący również informacją o obiekcie w którym turysta się znajduje, a który wchodzi w skład naszego Muzeum,
4) centralna baza danych umożliwia ewidencję sprzedaży wydawnictw i biletów,
5) moduł rezerwacji internetowych oraz sprzedaży biletów daje możliwość każdemu turyście podglądu w czasie rzeczywistym i uzyskanie dostępności biletów czy też innych opcji dostępnych w sprzedaży,
6) sprawne księgowanie operacji finansowych dokonywanych w Muzeum,
7) możliwość zapłaty kartą płatniczą.

Udostępnij na: