Adresy i telefony

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Biura Muzeum
Warszawska 61A
06-400 Ciechanów
Tel./fax (23) 672 53 46 wew. 103; (Fax: wew. 114)
www.muzeumciechanow.pl
sekretariat@muzeumciechanow.pl

______________________________
DYREKCJA MUZEUM

mgr Robert Kołakowski
Zastępca Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
tel. (23) 672 53 46 wew. 103
sekretariat@muzeumciechanow.pl

                                                                                                      _________________________________________________________

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Włodkowska
tel. 23 672 53 46 wew. 102
ksiegowosc@muzeumciechanow.pl

______________________________

DZIAŁY MUZEUM:

Dział Kadrowo-Administracyjny
tel. (23) 672 53 46 wew. 108
sekretariat@muzeumciechanow.pl

Dział Oświatowy
tel. (23) 672 53 46 wew. 101
oswiata@muzeumciechanow.pl

Dział Historyczny
tel. (23) 672 53 46 wew. 104
historia@muzeumciechanow.pl

Dział Etnograficzny
tel. (23) 672 53 46 wew. 106
etnografia@muzeumciechanow.pl

Dział Archeologiczny
tel. (23) 672 53 46 wew. 107
archeologia@muzeumciechanow.pl

Dział Sztuki
tel. (23) 672 53 46 wew. 101
sztuka@muzeumciechanow.pl

Biblioteka Muzeum
tel. (23) 672 53 46 wew. 109
biblioteka@muzeumciechanow.pl

Dział Promocji i Komunikacji
tel. (23) 672 53 46 wew. 109
promocja@muzeumciechanow.pl

______________________________

Oddział – Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
tel. (23) 671 30 78
muzeum.pozytywizmu@wp.pl

______________________________

BUDYNEK EKSPOZYCYJNY MUZEUM
ul. Warszawska 61
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 55 87
ekspozycja@muzeumciechanow.pl
ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE
ul. Zamkowa 1
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 40 64
www.zamekwciechanowie.pl
zamek@muzeumciechanow.pl
ODDZIAŁ – MUZEUM POZYTYWIZMU W GOŁOTCZYŹNIE
Zespół dworkowo – parkowy
ul. Świętochowskiego 16
06-430 Gołotczyzna
tel. (23) 671 30 78
golotczyzna@muzeumciechanow.pl

„Krzewnia” Muzeum Pozytywizmu – dom Aleksandra Świętochowskiego
„Dworek” Aleksandry Bąkowskiej – właścicielki majątku Gołotczyzna
Zabudowania inwentarskie – ekspozycja maszyn, pojazdów i narzędzi rolniczych z początku XX w.

Udostępnij na: