Konserwacja zabytków

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Okres realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2019 roku

Wartość inwestycji ogółem: 41.800,00 zł

środki Samorządu Województwa Mazowieckiego – 41.800,00 zł

 

Celem zadania była konserwacja muzealiów z działów: Historycznego, Sztuki i Etnograficznego.

Konserwacji poddane zostały dokumenty w ilości 57 sztuk (fotografie, listy, mapy, dokumenty dotyczące życia szlachty na północnym Mazowszu, II poł. XVIII w.  w ilości 57 sztuk) oraz zabytkowe meble (w ilości 15 sztuk). Konserwacja mebli obejmowała naprawę konstrukcji, usunięcie zanieczyszczeń z drewna i metalu, naprawę stolarki oraz tkanin obiciowych.

 

Udostępnij na: