Category Archives: Mazowieckie Zapusty

XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i  Wójt Gminy Jednorożec zapraszają na XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019”, w niedzielę 3 marca 2019r. o godz. 12:30  do Jednorożca.

Przegląd Zespołów Zapustnych odbędzie się dzięki: Dofinansowaniu ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Impreza pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

XXXV Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2016”. Bądkowo, gm. Sońsk

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wójt Gminy Sońsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku zapraszają do Bądkowa na XXXV Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2016”. Niedziela 7 luty 2016 r. godz. 12:30 Bądkowo gmina Sońsk.

Mazowieckie Zapusty 2012 – 19.02.2012 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 19 lutego 2012 r. we wsi Jabłonowo, gm. Płośnica, pow. Działdowski zorganizowało XXXI Przegląd Przebierańców Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2012”.

Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych MAZOWIECKIE ZAPUSTY

Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych – organizowany jest cyklicznie od 1981 roku w każdą ostatnią niedzielę karnawału każdego roku.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie od 1981 roku organizuje w każdą ostatnią niedzielę karnawału, Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych, tj. Mazowieckie Zapusty. Zasadniczym celem organizowania Przeglądów jest od początku animacja środowisk wiej-skich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Chodzi więc o podtrzymanie żywego źródła aktywności kultu-rowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsa-mości kulturowej z drugiej.
Każdego roku Przegląd odbywa się w innej wsi na terenie północnego Mazowsza, zwykle w miejscowości o tradycyjnej zwartej zabudowie, posiadającej dużą remizę z odpowiednią sceną i zapleczem. Propozycja lokalizacji każdego następnego Przeglądu zgłaszana jest zwykle spon-tanicznie przez uczestników, po zakończeniu widowiska. Stało się zasadą, że jeśli wieś gospoda-rzy (gdzie odbywa się Przegląd) nie posiada już żywej tradycji bakusów i grupy nie chodziły po wsi w ciągu kilku ostatnich lat, zachowała się natomiast tradycja przebierańców w świadomości mieszkańców, wówczas gospodarze wystawiają w Przeglądzie tzw., „nową”, własną grupę. W następnych latach uczestniczy ona w Przeglądach, w kolejnych miejscowościach. Bywa, że no-wo powstałe grupy już w pierwszym roku chodzą w ostatkowy wtorek po swojej wiosce, reak-tywując dawny obyczaj.
Program widowiska składa się z dwóch zasadniczych części ocenianych oddzielnie przez jury: korowodu przebierańców idących przez wieś i rozchodzących się do domów oraz właści-wego Przeglądu na scenie w remizie. Impreza na scenie kończy się wręczeniem nagród za uczestnictwo. Po Przeglądzie kierownicy zespołów proszeni są na godzinne warsztaty celem omówienia przez członków jury poszczególnych programów. Jest to szczególnie ważny meryto-rycznie etap dorocznych Mazowieckich Zapustów.

Każdy Przegląd jest wydarzeniem kulturalnym nie tylko dla wsi, w której się odbywa, ale także dla okolicznych miejscowości, a nawet całego regionu. Zawiązują się znajo-mości i członkowie zespołów odwiedzają się w ciągu roku a niekiedy występują
w sąsiednich gminach z okazji różnych uroczystości.

W ostatnich latach Przegląd budzi coraz większe zainteresowanie, szczególnie wśród pokolenia średniego ale również i młodzieży zamieszkującej wieś mazowiecką. Dowodem na to jest fakt, że z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących grup przebierańców

Konsultując zespoły nigdy nie staraliśmy się ingerować w sposób zasadniczy w programy przez nie prezentowane. Może również dlatego zespoły uczestniczące w Mazowieckich Zapustach stanowią doskonały obraz przemian kulturowych zachodzących na wsi Mazowsza Północnego. Stare symbole zachowane w maskach bakusów, takie jak chociażby: koza, koń, niedźwiedź czy bocian funkcjonują już tylko w formie przeżytku Osoby przedstawia-jące te postacie nie znają ich magicznej treści z pokolenia na pokolenie są jednak ich przekaźni-kami. Sam program prezentowany przez uczestników dorocznego widowiska ewoluuje ze spontanicznych i improwizowanych scenek, w sposób widoczny, ku wyraźnym formom parateatral-nym, niekiedy kabaretowym, zawierającym wiele współczesnych treści.

Specjalną wartość Przeglądów stanowi dla organizatorów fakt jednoczesnego promowania i dokumentowania na naszych oczach procesu kulturowego. Stale rosnąca liczba zespołów uczestniczących w widowiskach oraz coraz większe zain-teresowanie mieszkańców Mazowsza potwierdza celowość naszego działania.

zobacz galerię

Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2009”

Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2009”
Tegoroczny XXVIII Przegląd Przebierańców Zespołów Zapustnych, organizowany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmiku Mazowieckiego Adama Struzika odbył się 22 lutego 2009 r. we wsi Długołęka, gmina Opinogóra, powiat ciechanowski.

Przybyło 21 zespołów z terenu całego Północnego Mazowsza
od Raciąża po Jednorożec. Barwny korowód przebierańców prowadzony przez wóz ciągnięty przez konie, przeszedł w pięknej zimowej scenerii całą wieś Długołękę rozchodząc się do gościnnych domów gospodarzy. Część zespołów dowieziona została przystrojonymi wozami na gościnę do szlacheckich przysiółków Pokojewo i Trentów. Bawili się zarówno mieszkańcy jak członkowie zespołów. Po prezentacji krótkiego programu u gospodarzy odbyło się oficjalne otwarcie Przeglądu na scenie remizy w Długołęce.
W trakcie ceremonii Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wręczając na ręce Pani dyrektor Muzeum medal pamiątkowy PRO MASOVIA – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.
Tutaj druhowie miejscowej OSP zadbali już, aby wszyscy goście bawili się znakomicie (zarówno uczestnicy jak i widzowie) i nastąpiła pełna integracja bardzo licznie zgromadzony gości.
Zespoły oceniane były przez jury w składzie: dr Irena Kotowicz-Borowy – etnolog – kustosz Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Małgorzata Orlewicz – etnolog
– vice dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Maryla Wojciechowicz – kulturo-znawca –Polskie Nagrania, Justyna Ziółkowska
– etnolog – redaktor TV Polonia.
Wszystkie zespoły otrzymały tradycyjnie równorzędne nagrody. Dodatkowo nagrody otrzymali: kierownik zespołu Podkrajewo – Grzegorz Walczak – za szczególne wieloletnie zasługi na rzecz animacji środowiska lokalnego i Zdzisław Biesiekierski – za wspaniale prezentowaną od 28 lat postać Konia z zespołu Koziebrody.
Na zakończenie jury odbyło warsztaty z kierownikami wszystkich zespołów.
Tegoroczny Przegląd Mazowieckich Zapustów zaszczycił swoja obecnością sam Marszałek Sejmiku Mazowieckiego Adam Struzik.

Zasadniczym celem organizowania Przeglądów jest od początku animacja środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Chodzi więc
o podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej.

Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”.

zobacz galerię

 

Mazowieckie Zapusty 2010 w Idzikowicach

Tegoroczny Przegląd Grup Zapustnych odbył się we wsi Idzikowice gm. Sochocin, powiat płoński, 14 lutego 2010r.

zobacz galerię

Szesnaście zespołów rozśpiewanych, tańczących z maskami diabłów, koni,
kóż, cyganek, śmierci i wiele innych symbolicznych postaci związanych z mazowieckimi zapustami przeszło w niedzielę 14 lutego główną drogą między zaśnieżonymi domami Idzikowic. Uczestnicy odwiedzili gospodarzy, przymawiając się o poczęstunek w zamian za występ i życzenia pomyślności na cały rok. Nie omineli tez gościnnej plebani księdza proboszcza Witolda Zembrzuskiego.Później wszyscy powrócili do remizy, gdzie na scenie każda grupa przedstawiła swój program. „Aktorzy” tegorocznego Przeglądu prezentowali bardzo wysoki poziom. Szczególnie wyróżniała się grupa z Podkrajewa, gm. Wiśniewo, pow. mławski, oraz grupa Raki i Amelin , gm. Krasnosielc, pow. Maków Maz. Z tego samego powiatu makowskiego grupa seniorów z Szelkowa odtańczył tradycyjne „kontro” co sprawiło, że ten zapomniany, piękny taniec być może uda się reaktywować.

Uczestnicy Przeglądu zostali nagrodzeni dyplomami za uczestnictwo
w XXIX Przeglądzie Przebierańców Zapustnych oraz jednakowymi nagrodami pieniężnymi. Jury oceniało stopień wysycenia programu elementami tradycyjnej obrzędowości zapustnej, nawiązanie całego programu do tradycji zapustowych. Oceniano pomysłowość i tradycyjność strojów, spójność programową, dynamikę, choreografię oraz instrumenty i program muzyczny towarzyszących zespołowi grajków. Brany był również pod uwagę stopień przynależności repertuaru do jednej z kategorii merytorycznych, takich jak kabaret wiejski, czy teatr obrzędowy.
W tegorocznych „Mazowieckich Zapustach” wzięło udział wraz z członkami zespołów około tysiąca osób. Mamy nadzieję, że podobnie jak co roku Mazowieckie Zapusty osiągnęły swój główny cel jaki Muzeum Szlachty Mazowieckiej stawia przed tym corocznym ludycznym widowiskiem, tj. integracja i animacja społeczności wioskowych północnego Mazowsza.

Mazowieckie Zapusty 2011

6 marca 2011r. w ostatnią niedzielę karnawału w MŁOCKU, gmina Ojrzeń, pow. Ciechanowski, odbył się XXX Jubileuszowy Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2011”. czytaj dalej…

zobacz galerię_korowód_2011

zobacz galerię_występy na scenie_2011