Dział Etnograficzny

Działalność naukowo badawcza

Nieomal od początku swej działalności Dział etnograficzny profilowany był ( jeszcze w latach 80-tych kiedy znajdował się w strukturze Muzeum Okręgowego w Ciechanowie) w kierunku badań nad kulturą drobnej szlachty mazowieckiej. Początkowo były to sondaże i penetracja terenowa, które z czasem zamieniły się w regularne obozy naukowe. Owocem wieloletnich badań nad drobną szlachtą pobożańską, zamieszkującą przede wszystkim parafię Janowiec Kościelny położoną na terenie najdalej na północ wysuniętej części północnego Mazowsza było szereg wystaw czasowych, którym zwykle towarzyszyły katalogi oraz książka. Tytuł tego wydawnictwa Honor to nie tylko słowo.(Studium antropologiczne drobnej szlachty północnego Mazowsza),autor dr Irena Kotowicz-Borowy. Obecnie badania prowadzone są nadal nad kulturą drobnoszlachecką, ale nie tylko na północnym Mazowszu oraz pograniczu mazowiecko-pruskim lecz również na północno-wschodnim Mazowszu i Podlasiu.
Dział etnograficzny wspólnie z Katedrą Edukacji i Kultury -SGGW w Warszawie prowadzi także badania nad tożsamością kulturową drobnej szlachty zamieszkującej tereny pogranicza polsko-litewskiego, polsko-białoruskiego i polsko- ukraińskiego. Częściowo dorobek tych badań został już zaprezentowany na organizowanej przez Dział wystawie pt. Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach. Pod tym samym tytułem opublikowane też zostało wydawnictwo albumowe opracowane przez
dr I. Kotowicz-Borowy.

Kontakt:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61 A
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel/fax. 23 672 53 46 wew. 106
e-mail: etnografia@muzeumciechanow.pl