Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich do 1942 roku.

Wystawa stał poświęcona kulturze żydowskiej. Tu obejrzeć można przedmioty użytkowe dnia codziennego i odświętne, charakterystyczne tylko w obrządkach narodu żydowskiego. Pierwsze wzmianki o osiedleniu się Żydów w Ciechanowie pochodzą z XVI wieku. Dopiero jednak XIX wiek jest najbardziej sprzyjający do pełnego rozkwitu gminy żydowskiej w naszym mieście. Wokół pobudowanej synagogi powstaje osiedle mieszkalne, szkoła, rozkwita rzemiosło i handel. Miasto Ciechanów staje się głównym ośrodkiem w Guberni płockiej dla diaspory żydowskiej. II wojna światowa i działania okupanta niemieckiego sprawiły, że 1 listopada 1942 roku Żydzi nakazem nazistów muszą obowiązkowo opuścić nasze miasto.
Powstała ekspozycja ma na celu przybliżyć historię tego narodu oraz zapoznać zwiedzających z tradycjami i radykalnie odmienną od naszej kulturą żydowską. Oprócz historii życia Żydów w naszym mieście, poznamy pojęcia i wygląd: menory, lampki chanukowej, tałesu, Tory i jadu, balsamiki, kubka kiduszowego i puszki na etrog.

Udostępnij na: