XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017”.

XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017r.” odbył się 26 lutego 2017 roku, we wsi Jednorożec, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie. Uczestniczyło 19 zespołów. Jeden zespół z przyczyn obiektywnych nie dojechał. Liczba uczestników biorących udział w „Mazowieckich Zapustach 2017” wyniosła 1500 osób. Przegląd Przebierańców Zapustnych zorganizowano w ostatnią niedzielę karnawału we wsi Jednorożec, położonej na terenie Mazowsza północnego, w gminie Jednorożec, pow. przasnyski. Miejscem przeprowadzenia przeglądu była sala gimnastyczna, znajdująca się w Publicznym Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu. Zasadniczym celem organizowania Przeglądu od początku była animacja środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Zakładany cel XXXVI Przeglądu Zespołów Zapustnych,jakim było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, integracja społeczności wioskowych, ożywienie i promocja twórczej działalności kulturalnej wsi na bazie tradycyjnej obrzędowości zapustowej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa kulturowego regionu mazowieckiego, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską został zrealizowany . Ogólna koncepcja przeglądu, jaką było podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej strony, została osiągnięta.
Szczególną wartością Przeglądu był fakt jednoczesnego promowania i poczucia dokumentowania się na naszych oczach procesu kulturowego. Niesłabnąca liczba zespołów uczestniczących w przeglądach oraz coraz większa liczba uczestników mieszkańców Mazowsza, potwierdza celowość naszego działania. Udział w „Mazowieckich Zapustach 2017” był bezpłatny.

Udostępnij na: