Category Archives: Aktualnośći

Medale i plakiety ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie-wystawa czasowa.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy czasowej pt:„Medale i plakiety ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”. Ekspozycja czynna od 04.05.2021r.

Wystawa znajduje się w Budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

kurator wystawy: Dariusz Krawczyk

Wokół Konstytucji 3 Maja. Z Jej obchodów 105 lat temu.

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji  3 Maja, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po amerykańskiej).

Regulowała ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie po I rozbiorze. Przede wszystkim zrzucała protektorat rosyjski i przywracała niepodległość  Rzeczypospolitej. Wprowadzała dziedziczną monarchię konstytucyjną z monteskiuszowskim podziałem władzy. Mimo że pozostawiała prymat stanowi szlacheckiemu, to jednak ograniczała demokrację szlachecką, znosiła liberum veto, otwierała nowe możliwości dla mieszczan, łącznie z uzyskaniem nobilitacji, brała w obronę chłopów. Wiarę katolicką ustanawiała panującą, przy wielkiej tolerancji dla innych religii.

MUZEUM OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że na podstawie aktualnych decyzji Rządu RP,  Muzeum będzie ponownie otwarte dla zwiedzających od najbliższego wtorku tj. 4 maja br.

Zapraszamy 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli.
Budynek ekspozycyjny czynny będzie w godzinach 8:00-16:00 (przerwa techniczna 13:00-14:00).
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie czynne będzie w godzinach 09:00-17:00 (przerwa techniczna 12:00-13:00).
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie czynny będzie w godzinach 10:00-18:00 (przerwa techniczna 12:00-13:00).

Przypominamy także o limicie osób zwiedzających jednocześnie ekspozycje (nie może przekroczyć 4) i o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz zachowaniu dystansu 2 m. pomiędzy zwiedzającymi.

Serdecznie zapraszamy!

Flaga Mazowsza dla wszystkich

W naszym regionie trwa akcja władz samorządowych województwa mazowieckiego związana z rozpowszechnianiem flagi Mazowsza, jako symbolu jedności i przynależności do mazowieckiej wspólnoty. Dziś w godzinach południowych flaga zawisła na maszcie przed budynkiem ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W uroczystości wzięli udział m.in: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Konrad Wojnarowski, Starosta Ciechanowski – Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta – Stanisław Kęsik, Zastępca Prezydenta Ciechanowa – Iwona Kowalczuk oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Rozpoczęły się prace na Zamku Książąt Mazowieckich-kontynuujemy naszą inwestycję

Od kilku dni trwają prace na ciechanowskim Zamku. Zostały one wznowione po zimowej przerwie. W ramach inwestycji, rozpoczętej w ubiegłym roku, pn. : „Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia”  zostanie m.in. wykonana nawierzchnia brukowa na dziedzińcu, nawiązująca do jej historycznego wyglądu, powstanie także nowa droga podjazdowa do przedbramia, rekontrująca przebieg historycznego mostu, a wzdłuż murów zamkowych pojawi się nowa gliniano-piaskowa ścieżka….

Konkurs plastyczny – Moja Przygoda w Muzeum

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma przyjemność  zaprosić do udziału w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”-hasło przewodnie: „Dlaczego tęsknię za Muzeum?”.  Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Zapytanie ofertowe dla zadania „Wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i  Związek Literatów na Mazowszu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy”.

Ruszyła kolejna odsłona akcji „Koleją do Kultury”

Szanowni Państwo!

W ramach akcji „Koleją do kultury” zapraszamy do zwiedzania wszystkich naszych obiektów.  Każdy kto zakupi bilet na przejazd Kolejami Mazowieckimi, będzie mógł skorzystać (okazując bilet KM) ze specjalnej oferty – tańszego biletu do muzeum o 50%.