Wydawnictwa

Publikacje są dostępne we wszystkich oddziałach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Zamówienia można składać telefoniczne 23 672 55 87 lub przez  e-mail: ekspozycja@muzeumciechanow.pl

Orient w polskim zwierciadle – wpływy tureckie na kulturę sarmacką
Redakcja: Nina Matczak
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2023

Cena: 70 zł


Józef Unierzyski (ok. 1861-1948) malarz akademicki uczeń i zięć Jana Matejki, rodem z mazowieckiej szlachty  
Redakcja: dr Bogumiła Umińska
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2023

Cena: 70 zł


Baltazar Smosarski z Ciechanowa w Księstwie Mazowieckim i jego prognostyki astrologiczne
Redakcja: Agnieszka Magalska-Banach
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2023

Cena: 45 zł


Aleksander Świętochowski – Dziennik bezładnych myśli (o mojej Dziebuni)
Autor: Jarosław Wałaszyk
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2022

Cena: 15 zł

Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914
Autor: dr Bogumiła Umińska
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2019

Cena: 66 zł


Aleksander Świętochowski – Listy
Autor: Barbara Olszak; Jarosław Wałaszyk
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2019

Cena: 30 zł


Prezydentowi prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150 rocznicę urodzin
Redaktor: dr Bogumiła Umińska
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2018

Cena: 50 zł


Przewodnik po Zamku nie tylko dla Dzieci
Redaktor: Agnieszka Magalska-Banach
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2018

Cena: 12 zł


Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Nowe Spojrzenie
Redaktor: Marek Janusz Piotrowski
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2017

Cena: 23 zł


Powiat ciechanowski. Przewodnik subiektywny – nakład wyczerpany
Redaktor: Irena Kotowicz-Borowy
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016

Cena: 30 zł


Ciechanów. Szkice z historii miasta
Redaktor: Antoni Krzysztof Sobczak
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2016

Cena: 35 zł


Broń biała w zbiorach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Autor: Dariusz Krawczyk
Miejsce wydania: Ciechanów
Rok wydania: 2016

Cena: 20 zł


Wydawnictwa archiwalne

2015
Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Ciechanowie w latach 1928 – 1939  Antoni Krzysztof Sobczak Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2015. Nakład 300szt. Cena 26 zł
 Karty z dziejów Ciechanowa 1939 – 1945: Bogumiła Umińska, Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009. Cena 28 zł (nakład wznowiony w 2015) Wydanie II, nakład 500 egz.

Spis treści: Kliknij – Strona 1

Czwarta publikacja z cyklu Ziemianie Mazowsza  –Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową,  red. naukowa Jarosław Kita, Bogumiła Umińska, Ciechanów-Łódź 2015, nakład 500 egz., Cena 25 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

Park w Gołotczyźnie i jego mieszkańcy. Jarosław Wałaszyk, Ciechanów 2015, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Cena 14zł50gr.
2012 – 2014
Ziemianie Mazowsza Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVII do XX wieku: red. tomu Bogumiła Umińska Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2014. Nakład 300szt. Cena 28 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

Fakty i mity ciechanowskiego zamku: Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2012. Nakład 500szt. Cena: 8 zł /Nakład wyczerpany
2011
Tomasz Klonowski i jego Sokołówek: Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2011. /Nakład wyczerpany
Ziemianie Mazowsza Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII – XX wieku: red. tomu Bogumiła Umińska Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2011. Cena 29 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

2009
Pułkownik „WARA” : Lucyna Janikowa korekta – B. Umińska, Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009 Cena 15 zł
 II [Drugi] Ogólnopolski Plener im. Adama K. F. Ciemniewskiego: informator wystawy poplenerowej  2009 r. / red. H. Długoszewska – Nadratowska, Marta Lawrenc. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009. Cena: 5 zł/ Nakład wyczerpany
 Olgierd Vetesco katalog kolekcji: red. – Hanna Długoszewska – Nadratowska, Foto. B. Prus, Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Ciechanów, 2009. Cena 15 zł
 Karty z dziejów Ciechanowa 1939 – 1945: Bogumiła Umińska, Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009. Cena 28 zł
 Życie codzienne w dworze mazowieckim na przełomie XIX/XX w.: katalog wystawy 01.12.2009 – 28.02.2010 oprac. Jarosław Wałaszyk. Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2009. Cena: 10 zł/Nakład wyczerpany
Drobna szlachta dawniej i dziś: materiał z konferencji Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej ? red. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2009. Cena 28 zł/Nakład wyczerpany
2008
W kręgu mazowieckich ziemian przełom XIX i XX wieku: katalog wystawy 11 grudnia 2007 – 30 kwietnia 2008 / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. /Nakład wyczerpany
Aleksander Świętochowski i szkoły w Gołotczyźnie / oprac. Hanna Długoszewska – Nadratowska, Jarosław Wałaszyk. – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 9 zł /Nakład wyczerpany
Cztery pory roku. Park w Gołotczyźnie. / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska, Jarosław Wałaszyk. – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 18 zł
Rodem z Ziemi Ciechanowskiej – Bogusław Zakrzewski: informator wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Bogusław Zakrzewski. – Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 2008. /Nakład wyczerpany
Utracony świat – ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku: informator stałej wystawy / oprac. Elżbieta Długołęcka. Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 2zł
I [Pierwszy] Ogólnopolski Plener im. Adama K. F. Ciemniewskiego: informator wystawy poplenerowej 5 grudnia – 30 stycznia 2008 r. / red. H. Długoszewska – Nadratowska. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 8 zł. Nakład wyczerpany
2007
Ciechanowskie Studia Muzealne tom 5. Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku: materiał z I konferencji naukowej z cyklu Ziemianie Mazowsza / red. Bogumiła Umińska. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007. Cena: 25 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

Kościoły drewniane na Mazowszu: informator wystawy 12 kwietnia – 15 maja 2007 / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
Warszawa. Lalki Bolesława Prusa: informator wystawy kwiecień – wrzesień 2007 / oprac. Barbara Gąsiorowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
Maria Skłodowska – Curie: z cyklu Wielcy Polacy na Mazowszu: oprac. Barbara Gąsiorowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
Prace Popularno – Naukowe. Nr 1, Robert Bartołd (1906 – 1996): materiał z sesji naukowej Ciechanów – 25.01.2007 / red. tomu J. Pełka, M. J. Piotrowski – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007. Cena: 8 zł Nakład wyczerpany
 Rodem z Ciechanowa – Janusz Wałkuski: informator wystawy 14 września – 15 października 2007 / oprac. Bogumiła Umińska, Janusz Wałkuski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
Strój szlachecki i jego elementy: katalog wystawy / oprac. Jarosław Wałaszyk – Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007. Cena: 15 zł
2006
Ciechanowskie Studia Muzealne Tom 4 Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, wczoraj, dziś, jutro: wybrane materiały z sesji naukowej, Ciechanów – 13.05.2004 r./ red M. J. Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Nakład wyczerpany
Chrześcijański Horacy z Mazowsza: informator wystawy 22 maja – 30 czerwca 2006 / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Nakład wyczerpany
 Mazowieckie Zapusty 1981 – 2006: XXV lat od obrzędu do teatru obrzędowego / red. i oprac. Irena Kotowicz – Borowy, T. Baraniuk – Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Cena: 18.50 zł
Zygmunt Szczepankowski – malarstwo: tekst Robert Wałęka. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Nakład wyczerpany
2005
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie / tekst i red. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2005. Cena 8 zł Nakład wyczerpany
Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na Pograniczach / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2005. Nakład wyczerpany
2004
Amatorska twórczość artystyczna w kręgu kultury ziemiańskiej do 1945 r. : katalog wystawy / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska, Krystyna Kozłowska. Ciechanów Muzeum Szlachty mazowieckiej 2004. Cena: 16.50 zł
Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze: Autor prac – Kazimierz Bobiński: katalog wystawy / red. Irena Kotowicz – Borowy, Anna Żukowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2004. Cena: 4 zł
Monte Cassino 1944 – 2004: informator wystawy 10 maja – 30 września 2004. oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2004. Nakład wyczerpany
2003
Gloria Victis. W 140 rocznicę Powstania Styczniowego: katalog wystawy / oprac H. Wiórkiewicz, B. Umińska, J. Wałaszyk. Ciechanów – Warszawa. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Muzeum Niepodległości 2003. Cena: 21 zł
 Gloria Victis. W 140 rocznicę Powstania Styczniowego: przewodnik po wystawie / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej , 2003. Nakład wyczerpany
 Oddział w Gołotczyźnie: oprac. Barbara Gąsiorowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2003. Cena: 5 zł
 Darczyńcy 2000 – 2003: informator wystawy 16 grudnia 2003 – 31 stycznia 2004. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2003. Nakład wyczerpany
Okruchy przeszłości naszej: katalog wystawy / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2003. Nakład wyczerpany
2002
Pełka Jerzy: Dzieje ochotniczego pożarnictwa w powiecie ciechanowskim (1882 – 2002): Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2002. Nakład wyczerpany
Polskie dwory, pałace i zamki w ekslibrysie: katalog wystawy lipiec – październik 2000 r. w Gołotczyźnie / oprac. Józef Tadeusz Czosnyka. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2002. Nakład wyczerpany
Skarby archeologiczne muzeów mazowieckich: katalog wystawy / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2002. Nakład wyczerpany
2001
Ciechanów międzywojenny: fotografie i pocztówki / tekst Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2001. Nakład wyczerpany
Hafciarskie pasje: katalog wystawy wrzesień – grudzień 2001 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2001. Nakład wyczerpany
2000
 Portret kobiecy ozdobą wnętrz pałacowych, dworskich i mieszczańskich XVII – XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku: katalog wystawy 8 lipca – 30 listopada 2000 r. / red. M. Góralska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2000. Nakład wyczerpany
Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego: materiał z sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  / red. A. Koseski, A. Kociszewski, I. Kotowicz – Borowy. Ciechanów, WSH, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Kraj. Oś. Reg. Towarzystwa Kultury. 2000, Nakład wyczerpany

 

1999
Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku: Katalog wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Leszek Nowaliński, Jarosław Wałaszyk. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1999. Nakład wyczerpany
Ptaki w rzeźbie Andrzeja Graczyka: wystawa lipiec – sierpień 1999 r. informator / oprac Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1999. Nakład wyczerpany
1998
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie /oprac. Grzegorz Roszko. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1998: informator o działalności oświatowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 1998/1999. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
Plastyka obrzędowa okresu Wielkanocy na Mazowszu Północnym: wystawa kwiecień 1998 / oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 1998. Nakład wyczerpany
Prochy i urny – cmentarze sprzed 2000 lat: katalog / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
1997
Adam Kazimierz Feliks Ciemniewski 1866-1915: wystawa monograficzna / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Okręgowe 1997. Cena: 30 zł
1996
Ciechanowskie Studia Muzealne tom 3. Pan Prezydent. Rzecz o Ignacym Mościckim: oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1996. Nakład wyczerpany
 Górny Stanisław. Przyroda Mazowsza Północnego: Ciechanów Muzeum okręgowe, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 1996. Nakład wyczerpany
 Mazowiecki Zaścianek XIX – XX wiek: wystawa 1995 – 1996 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1996. Nakład wyczerpany
1995
Dwór Mazowiecki-plener malarski, Ciechanów – Gołotczyzna – Opinogóra ’95: katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie sierpień 1995 / oprac Janusz Królik. Ciechanów – Opinogóra, Muzeum Okręgowe, Muzeum Romantyzmu, 1995. Nakład wyczerpany
Muzeum szkole – 1995: informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra Muzeum Romantyzmu, Ciechanów Muzeum Okręgowe, 1995. Nakład wyczerpany
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego: katalog wystawy  / oprac. Bogumiła Umińska, L. Nowaliński, J. Wałaszyk. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1995. Cena: 7 zł
1994
Humanitas – wystawa prac Przemysława Budzyńskiego: katalog / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1994. Nakład wyczerpany
Olgierd Vetesco (1913 – 1983): katalog wystawy / oprac Anna Rogalska, Anna Żukowska, Leszek Nowaliński. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
J. Szczepański: Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany: Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii Amerykańskiej. Ciechanów – Pułtusk: Muzeum Okręgowe, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych – Stacja w Pułtusku. Pułtuskie Tow. Społeczno – Kulturalne, 1994. Nakład wyczerpany
Tkanina dworska z elementami ubioru i biżuterii patriotycznej XVIII – XX w.: wystawa kwiecień – październik 1994 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
Zamek Książąt Mazowieckich: przewodnik / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
1993
Katalog zbiorów przekazanych Muzeum Okręgowemu w Ciechanowie przez Helenę i Mariana Przedpełskich  / oprac. Irena Kotowicz – Borowy,  Bogumiła Umińska. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1993. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1993. Nakład wyczerpany
Portret Szlachty Mazowieckiej: katalog wystawy / oprac Hanna Długoszewska – Nadratowska, Janusz Królik. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
1992
Pan Prezydent: katalog wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1993. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1992. Nakład wyczerpany
Rzeźba Ludowa Mazowsza Północnego. Kolekcja Heleny i Mariana Przedpełskich: / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1992. Nakład wyczerpany
1991
Franek [Jacek Frankowski]; wystawa wrzesień – październik 1991: informator. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
Lasocki Wiesław: Z Ciechanowa w szeroki świat. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
Wśród minerałów: informator / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Okręgowe. Nakład wyczerpany
Wołosz Artur K.F.: Judaika ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Ciechanowie: katalog wybranych zabytków. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
Wołosz Artur K. F.: Zamek w Ciechanowie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
1990
Ciechanowskie Studia Muzealne. Tom 2 / red. Artur K. F. Wołosz. – Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
Ciechanów XIX / XX wiek. Fotografie i pocztówki / tekst Jerzy Pełka. Ciechanów; Muzeum Okręgowe, 1990.
Gołębiewski Stefan: Wiekiem rosnę: vademecum 19000-1990 życia i wieku. Ciechanów Muzeum Okręgowe, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 1990.
Ilski Stanisław, Siedlecka Jadwiga: Medycy i medycyna w Bieżuniu 1793 – 1945. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
Sztuka Marianny i Jana Razików / oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
1989
Iskra: Wydanie specjalne z okazji VII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum oraz szkół handlowych. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1989.
 Juszkiewicz Ryszard, Urbaniak Andrzej: Dowódcy polskiego września. Katalog wystawy. Ciechanów Muzeum Okręgowe, Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie 1989.
 Rzeźba ceramiczna i malarstwo Józefa Piwowara z Londynu. Wystawa monograficzna lipiec – grudzień 1989. Katalog / oprac. A. K. F Wołosz i M. Lewandowska – Wołosz. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1989
1988
Ciechanowskie Studia Muzealne tom 1 /red. Jerzy Pełka. Ciechanów  Muzeum Okręgowe 1988
Lewandowski Edward: Dzieje cukrowni ciechanowskiej w zarysie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1988
 Lewandowski Edward: Zarys dziejów szkół handlowych i ekonomicznych w Ciechanowie. Muzeum Okręgowe 1988
1987
 Komor [Włodzimierz Komorowski] Malarstwo, rysunek, scenografia: katalog wystawy / oprac. Hanna Długoszewska Nadratowska. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987.
 Lewandowski Edward, Parczyńska Bogumiła:  Mazowszanie zasłużeni dla nauki i techniki Ciechanów: Naczelna Organizacja Techniczna, Muzeum Okręgowe 1987
 Mazowieckie zapusty 1981 – 1986 oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987
 Naukowa sesja ornitologiczna: materiały i referaty / red. B. E. Parczyńska. Ciechanów Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Geologii i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego; Muzeum Okręgowe 1987.
 Od obrzędu do teatru obrzędowego: materiały z sesji ogólnokrajowej – luty 1987 / oprac. Irena Kotowiecz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987
 Wołosz Artur K. F.: Zamek w Ciechanowie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987
Czytaj więcej

Maria Konopnicka na Ziemi Ciechanowskiej – zaproszenie na wernisaż

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na wernisaż wystawy pt.: „Maria Konopnicka na Ziemi Ciechanowskiej” , który odbędzie się 10 czerwca (piątek) 2022 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61.

Na wystawie zaprezentujemy postać Marii Konopnickiej – jednej z najwybitniejszych i najwszechstronniejszych polskich pisarek, uhonorowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022.

(więcej…)

Czytaj więcej