Dział Sztuki

Dział sztuki gromadzi obiekty różnego typu, są to: wyroby rzemiosła artystycznego, obrazy, przedmioty użytkowe i meble prezentujące kulturę szlachecką i nie tylko. Zbiory te liczą ponad 1500 zabytków. Z najstarszych obiektów wymienić warto kufel cynowy z 1630 r. wchodzący w skład kolekcji  cyny z XVIII/XIX w. liczącej kilkadziesiąt obiektów.

Licznie reprezentowane jest malarstwo, szczególnie na wystawach stałych w Oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej – Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Wystawa pt. „Portret szlachecki XVIII-XX w.” jest zaproszeniem do spotkania z ludźmi, którzy zamieszkiwali szlacheckie Mazowsze. W prezentowanych portretach widzimy nie tylko ludzi, ale też to jak zmieniała się moda. Początkowo były to szlacheckie kontusze, żupany oraz pasy kontuszowe, następnie znalazły swoje miejsce pudrowane peruki, stroje na wzór francuski czy wreszcie XIX wieczne surduty z żabotem i halsztukiem.

Kolejna z wystaw znajdująca się w oddziale muzeum w Gołotczyźnie przedstawia malarstwo Adama Kazimierza Feliksa Ciemniewskiego 1866-1915. Wystawa ta odkrywa  życie i pejzaż wsi polskiej XIX/XX w. Obrazy wciągają w świat podziwu artysty nad naturą, taką jaką ją widział a potem przenosił na płótno. Również w Gołotczyźnie prezentowane jest „Malarstwo i biżuteria Olgierda Vetesco 1913-1983”. Artysta ten związany był z ziemią ciechanowską, szczególnie z pobliskim Karniewem, w którym majątek miał jego ojciec. Na wystawie możemy podziwiać pierścionki, wisiorki, łańcuszki, bransoletki, brosze, a także obrazy, w których dominują głownie pejzaże.

W zbiorach działu ponadto znajduje się kolekcja obrazów Bronisławy Rychter – Janowskiej – malarki polskich dworków początku XX w. Dość zasobny jest także zbiór judaików prezentowanych na wystawie „Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich do 1942 roku”.

 

Kontakt:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61 A
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel/fax. 23 672 53 46 wew. 101
e-mail: sztuka@muzeumciechanow.pl

Udostępnij na: