Zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Celem zadania jest stworzenie optymalnych warunków zwiedzania oraz sprostanie rosnącym oczekiwaniom odbiorców
poprzez zakup systemu audioprzewodników z wyświetlaczem oraz z systemem znaczników do Zamku
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Pozwoli to na dostosowanie zwiedzania zamku do standardów europejskich, zwiększy
efektywność i sprawność obsługi a przede wszystkim jakość zwiedzania naszego obiektu. Dzięki audioprzewodnikom
zwiększy się dostęp do muzealnej oferty kulturalnej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z dysfunkcją wzroku i
słuchu oraz podniesie jej atrakcyjność.
Audioprzewodnik będzie stanowić ważne narzędzie, które będzie tworzyło narracje, przybliżało poszczególne przestrzenie i
wyjaśniało wybrane aspekty z zakresu tematyki poświęconej archeologii, historii sztuki i historii. Zakłada się wprowadzenie
kilku narracji dostosowanych do uczestniczących w zwiedzaniu grup odbiorców (w tym osób niepełnosprawnych).

Projekt  dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat  w grach objętych monopolem Państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Udostępnij na: