Zakup aktualnej wersji MONA wraz z 7 komputerami

Zadanie zostało sfinansowane  z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Okres realizacji zadania: czerwiec – październik 2019 roku

Wartość inwestycji ogółem: 51.658,00 zł

środki Samorządu Województwa Mazowieckiego – 51.658,00 zł

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup i instalację aktualnej wersji oprogramowania MONA, służącego do katalogowania zbiorów muzealnych oraz dostosowanie stanowisk pracy do prawidłowego funkcjonowania w/w oprogramowania. W tym celu zakupiono siedem nowych zestawów komputerowych, których wymagania techniczne i system są kompatybilne z programem MONA. Aktualna wersja oprogramowania, pozwala na udostępnienie zdigitalizowanych eksponatów muzealnych, pochodzących ze zbiorów Muzeum w formie multimedialnej szerokiej rzeszy odbiorców. Po zakończeniu procesu modernizacji stanowisk pracy, przeprowadzono szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę.

Udostępnij na: