XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”.

XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018r.” odbył się 11 lutego 2018 roku, we wsi Nowa Krępa, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Udział wzięło 23 zespoły. Liczba uczestników biorących udział w „Mazowieckich Zapustach 2018” wyniosła 1500 osób. Przegląd Przebierańców Zapustnych zorganizowano w ostatnią niedzielę karnawału we wsi Nowa Krępa, położonej na terenie Mazowsza północnego, w gminie Przasnysz, pow. przasnyski. Miejscem przeprowadzenia przeglądu była sala gimnastyczna, znajdująca się w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie . Zasadniczym celem organizowania Przeglądu od początku była animacja
środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Zakładany cel XXXVII Przeglądu Zespołów Zapustnych,jakim było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, integracja społeczności wioskowych, ożywienie i promocja twórczej działalności kulturalnej wsi na bazie tradycyjnej obrzędowości zapustowej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa kulturowego regionu mazowieckiego, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską został zrealizowany . Ogólna koncepcja przeglądu, jaką było podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej strony, została osiągnięta. Szczególną wartością Przeglądu był fakt jednoczesnego promowania i poczucia dokumentowania się na naszych oczach procesu kulturowego. Niesłabnąca liczba zespołów uczestniczących w przeglądach oraz stała liczba uczestników mieszkańców Mazowsza, potwierdza celowość naszego działania. Udział w „Mazowieckich Zapustach 2018” był bezpłatny.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz