Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji zadania: marzec – listopad 2020 roku
Szacowana wartość inwestycji ogółem: 860.000,00 zł
środki Samorządu Województwa Mazowieckiego – 860.000,00 zł

Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorskich murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Planujemy wykonanie konserwacji muru ceglanego i kamiennego w obrębie przedbramia, konserwację bramy wjazdowej oraz uporządkowanie dziedzińca i terenu wokół Zamku.
Zakres prac konserwatorskich przy bramie wjazdowej zakłada reperację, uzupełnienie ubytków i konserwację elementów metalowych bramy. Przed bramą należy wykonać nową nawierzchnię, umożliwiającą poruszanie się osób z dysfunkcją narządu ruchu. Należy również przywrócić zabytkową formę bruku na dziedzińcu. Uporządkowanie terenu wokół obiektu polegać będzie na usunięciu dużych, chodnikowych płyt i zastąpienie ich elementami współgrającymi z otoczeniem.
Zakres zadania obejmuje: aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych , usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego.
Zadanie stanowi zakończenie wieloletniego procesu konserwacji murów ciechanowskiego Zamku. Posiadamy pozwolenie na budowę obejmujące swym zakresem również przedbramie zamkowe.

Udostępnij na: