Oferta edukacyjna

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Przygotowanej  by w jak najlepszy sposób wspomóc Was w codziennej pracy poprzez przekazywanie wiedzy, rozwijanie  postaw patriotycznych dzieci i młodzieży oraz  rozwijanie ich kompetencji  kulturowych. Oferta skierowana jest dla  uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych. Koszt lekcji muzealnej wynosi 50 złotych od grupy (do 25 osób max. 45 minut).

Każdą lekcję należy zamówić na tydzień przed planowanym terminem jej zorganizowania

 Zajęcia prowadzone są w budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 61 w Ciechanowie, Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie i w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Zapisy pod numerem telefonu:

Budynek ekspozycyjny przy ul.Warszawskiej 23/ 672 55 87  

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 23/ 671 30 78,

Zamek Książąt Mazowieckich 23/672-40-64

Tematy lekcji muzealnych w budynku ekspozycyjnym

1.MAŁY MUZEALNIK ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)

Lekcja poświęcona instytucji muzeum. Odpowiada na pytanie kim jest muzealnik, kto pracuje w muzeum, co kryje się pod pojęciem wystawa, zabytek, eksponat.

2.JAK ŻYLI NASI PRZODKOWIE – NA PODSTAWIE WYSTAWY „DAWNE RZEMIOSŁO WSI MAZOWIECKIEJ W MINIATURZE” ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom życia naszych przodków oraz wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy dawnym i obecnym stylem życia.

3. Z KUFERKA PRABABCI i PRADZIADKA ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z ponadczasową wartością przedmiotów, wzbudzanie w nich refleksji nad znaczeniem i rolą pamiątek rodzinnych. Uzmysłowienie że przedmioty stare i nie użyteczne mają wartość historyczną.

4.ZNAKI PAŃSTWA POLSKIEGO ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-8)

Historia powstawania znaków Państwa Polskiego sięga średniowiecza i wraz z zmianą epok zmieniało się ich znaczenia dla rodaków. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią powstania Herbu Polski, Hymnu narodowego oraz Flagi narodowej.

5.BARWY NARODOWE ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-3)

Celem zajęć jest przybliżenie informacji o powstaniu barw narodowych oraz ich znaczeniu.

6.W KARNAWALE WIELKIE BALE – czyli jak dawniej bywało? ( przedszkola, szkoły podstawowe 1-4)

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem w dawnej Polsce.

7.ALBUM O STARYM CIECHANOWIE (szkoła podstawowa 4-8)

Celem lekcji jest pokazanie zmieniającej się architektury miasta Ciechanów na przestrzeni ostatnich 150 lat. Zajęcia dzielą się na projekcję filmową „Ciechanów na starej fotografii” oraz cześć warsztatową, na której uczestnicy wykonają swój własny „Album o starym Ciechanowie”

 

8.ROK 1920 NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU (dla szkół podstawowych (klas 6-8) oraz szkół średnich).

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z wydarzeniami  roku 1920 na północnym Mazowszu. Podczas lekcji  wezmą udział w qizie i zwiedzą wystawę poświęconą  wydarzeniom z tego okresu.

9. DWORY I PAŁACE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA (starsze klasy szkoły podstawowej)

Podczas lekcji przedstawimy historię dworków i pałaców znajdujących się w naszym regionie, pokażemy  jak wyglądały w czasach swojej świetności, opowiemy nieco o rodzinach, które w nich zamieszkiwały, przybliżymy lokalną historię, która powoli odchodzi w zapomnienie.

10. HISTORIA SZLACHTY POLSKIEJ (starsze klasy szkoły podstawowej)

Celem lekcji  jest przybliżenie dzieciom i młodzieży kultury szlacheckiej. Uczniowie poznają życie dworskie, ulubione zajęcia, obyczajowość i rozrywkę szlachty polskiej.

 

LEKCJE MUZEALNE W ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

W tym roku przygotowaliśmy dla państwa niżej wymienione propozycje lekcji muzealnych:

1:„DZIEJE ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE NA PODSTAWIE LEGEND”- (przedszkola i młodsze klasy szkoły podstawowej)

Podczas lekcji muzealnej najmłodsi uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełnił Zamek Książąt Mazowieckich. Zapoznają się również z lokalnymi legendami zamkowymi. Szczególną uwagę prowadzący lekcje zwrócą na zapoznanie uczestników z pojęciami : legenda , gród, zamek i źródło historyczne.

2:„ŻYCIE CODZIENNE W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU”- (starsze klasy szkoły podstawowej)

 Ideą tej lekcji muzealnej jest uzmysłowienie uczniom jak wyglądało codzienne życie w zamku, jak żyli oraz czym się trudnili jego mieszkańcy. Uczniowie podczas tej lekcji zapoznają się również z powszechnymi zawodami wykonywanymi w średniowieczu takimi jak bednarz, rymarz. płatnerz… itp

3:„SZRANKI I KONKURY”

Zajęcia przybliżą uczniom obyczaje rycerskie oraz zabawy plebejskie. Głównymi wątkami lekcji są: konkurowanie i rywalizacja. Zajęcia odbywają się na zamkowym dziedzińcu w sezonie letnim od maja do września.

 4:”PRODUKCJA PAPIERU CZERPANEGO”

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z  materiałami  używanymi  do pisania na przestrzeni wieków oraz procesem produkcji papieru czerpanego.

 

5: „W ŚREDNIOWIECZNEJ MENNICY”-( szkoły średnie)

Celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z historią mennictwa na ziemiach polskich, za szczególnym uwzględnieniem monet mazowieckich.Uczniowie będą mogli zobaczyć  jak przebiega proces wytwarzania monety oraz dowiedzieć się jakich narzędzi używano do jej produkcji.

6.”KSIĘSTWO MAZOWIECKIE 1200-1526″.300 LAT NIEZALEŻNEGO MAZOWSZA

Celem lekcji jest zapoznanie z historią  Księstwa Mazowieckiego w kontekście rozwoju ciechanowskiego Zamku. Historię Mazowsza rozpoczynamy od rządów Konrada Mazowieckiego, kończymy zaś w roku 1526 , gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich, ziemie Mazowsza zostały inkorporowane do Polski, a Księstwo zniknęło z map Europy.

7.REGIONALNY OMNIBUS-(szkoły podstawowe)

Celem lekcji jest  zapoznanie i   edukacja dzieci i młodzieży  o historii naszego regionu- poprzez grę planszową. Lekcja skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego.

8.ZAPOMNIANE ZAWODY RZEMIEŚLNICZE Z EPOKI ŚREDNIOWIECZA

Celem tej  lekcji muzealnej  jest zapoznanie uczniów  z podstawowymi wiadomościami o zapomnianych zawodach i sposobach pracy w poszczególnych warsztatach średniowiecza. Uczniowie będą mogli zobaczyć jakimi przedmiotami posługiwali się rzemieślnicy oraz poznać  efekty ciężkiej pracy.

 

Lekcje muzealne w Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie:

Tematy lekcji muzealnych:

  1. Aleksander Świętochowski – biografia. Lekcja przybliżająca życie i twórczość literata, ze szczególnym uwzględnieniem jego ostatniego miejsca zamieszkania – Gołotczyzny, połączona z projekcją filmu dokumentalnego, ze  wspomnieniami   żony Posła Prawdy –  Marii Świętochowskiej-Grossman.

 

  1. Wnętrza dworkowe i życie codzienne ziemiaństwa na Mazowszu – W domu Aleksandry Bąkowskiej oraz pobliskim dworku drobnoszlacheckim znajdują aranżowane wnętrza, stylizowane na czas początku XX wieku, na bazie których prowadzona jest lekcja przybliżająca  historię codzienności naszych przodków.
  1. Strój szlachecki i jego elementy – profil naszego muzeum pozwala w oparciu o zbiory malarstwa poprowadzić lekcję, w ramach której można poznać tajniki ubioru polskiego szlachcica jako symbolicznego stroju narodowego.

 

  1. Warsztat artysty – lekcja w formie warsztatów batiku, najstarszej formy barwienia tkanin za pomocą farb i wosku. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem muzeum i ogniskiem na teranie parku.

5. Temat: Pozytywizm na ziemi ciechanowskiej

Lekcja ta zapoznaje z okresem pozytywizmu, ukazuje nam jak ważny był to czas dla Polaków, którzy mimo nacisku zaborców nie zapomnieli o patriotyzmie. Pozytywiści udowadniali, że nie tylko walka jest jedyną drogą do odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim praca i nauka. Na ziemi ciechanowskiej działało wielu wybitnych przedstawicieli tamtej epoki min. Aleksander Świętochowski, Aleksandra Bąkowska, Franciszek Rajkowski, Tomasz Klonowski oraz inni patrioci, którzy swoje życie poświęcili dla społeczeństwa polskiego, nierzadko przeznaczali swoje majątki na cele publiczne.
Uczestnicy lekcji będą zwiedzać Dworek Aleksandry Bąkowskiej i „Krzewnię” czyli Dom Aleksandra Świętochowskiego pod opieką wykwalifikowanych edukatorów muzealnych. Dodatkowym atutem ekspozycji są nowoczesne multimedia, które przedstawią wirtualne dialogi o pozytywistach oraz ich działalność społeczną w Ciechanowie i okolicach.
Lekcja ma charakter edukacyjny, jest przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla grup zainteresowanych okresem pozytywizmu na północnym Mazowszu.

 

 

Wszystkie informacje o aktualnej ofercie muzeum znajdziecie Państwo w linkach poniżej:

Muzeum Szkole cz1

Muzeum Szkole cz2

 

 

 

 

 

Udostępnij na:

One Comment on “Oferta edukacyjna”

Dodaj komentarz