ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

2022 rok

  1. „W pracowni Alchemika mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan?”

2021 rok

  1. Projekt edukacyjny „Na początku był chaos… czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości”
  2. Zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
  3. Udostępnienie ekspozycji muzealnej w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie osobom ze szczególnymi potrzebami

2020 rok

  1. XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2020”

2019 rok

  1. Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu
  2. Omnibus Regionalny- gra edukacyjna
  3. XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019”
  4. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej

2018 rok

1.  XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”.

2. Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

2017 rok

  1. XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017”.

2016 rok
1.  Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.
2.  Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.
3.  Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.
4.  Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

2015 rok
1. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł.XIV w.): konserwacja
murów – kontynuacja prac
2.
Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz –badania naukowe  w 2015 r.
3. XXXIV  Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2015”

2014 rok
1. Wystawa – Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego
Mazowsza.
2. Konserwacja murów  Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów
wschodniej i zachodniej, strona wewnętrzna-  kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku.
3. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie –
kontynuacja zadania z 2013 roku.

2013 rok
1. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino-Węgłowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie).
2. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich (XIV w.): prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej
i zachodniej wraz z koroną.
3. XXXII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2013”.

2012 rok
1. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież.”.‑ 2012r.
2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przeniesienie dworku drobnoszlacheckiego wraz z spichlerzem z wsi Mężenino. – 2012r.
3. XXXI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2012”.

 

 

Udostępnij na: