ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

2023

 1. XL Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2023”

2022 rok

 1. „W pracowni Alchemika mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan?”

2021 rok

 1. Projekt edukacyjny „Na początku był chaos… czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości”
 2. Zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
 3. Udostępnienie ekspozycji muzealnej w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie osobom ze szczególnymi potrzebami

2020 rok

 1. XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2020”

2019 rok

 1. Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu
 2. Omnibus Regionalny- gra edukacyjna
 3. XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2019”
 4. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej

2018 rok

1.  XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”.

2. Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

2017 rok

 1. XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017”.

2016 rok
1.  Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.
2.  Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.
3.  Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.
4.  Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

2015 rok
1. Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł.XIV w.): konserwacja
murów – kontynuacja prac
2.
Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz –badania naukowe  w 2015 r.
3. XXXIV  Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2015”

2014 rok
1. Wystawa – Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego
Mazowsza.
2. Konserwacja murów  Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie: kurtyny północnej i fragmentów
wschodniej i zachodniej, strona wewnętrzna-  kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku.
3. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie –
kontynuacja zadania z 2013 roku.

2013 rok
1. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (przeniesienie ze wsi Mężenino-Węgłowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie).
2. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich (XIV w.): prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej
i zachodniej wraz z koroną.
3. XXXII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2013”.

2012 rok
1. Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież.”.‑ 2012r.
2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przeniesienie dworku drobnoszlacheckiego wraz z spichlerzem z wsi Mężenino. – 2012r.
3. XXXI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2012”.

 

 

Udostępnij na: