Baltazar Smosarski z Ciechanowa w Księstwie Mazowieckim i jego prognostyki astrologiczne

Udostępnij na: