Wydawnictwa

2020

Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914

– red. dr Bogumiła Umińska. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2019. 

Cena: 66 zł. 

Spis treści 1 Spis treści 2 Spis treści 3

2019

  Aleksander Świętochowski – Listy 

– opracowanie Barbara Olszak i Jarosław Wałaszyk. Ciechanów 2019.

Cena: 30 zł. 

Spis treści 1

2018

  Prezydentowi prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150 rocznicę urodzin 

– red. dr Bogumiła Umińska. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2018. 

Cena: 50 zł. 

Spis treści 1 Spis treści 2

  Przewodnik po Zamku dla Dzieci. Agnieszka Magalska-Banach.  Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2018. 

Cena: 12zł. 

 

2017

„Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Nowe Spojrzenie” – red. Marek Janusz Piotrowski. (Materiały Pokonferencyjne 10.10.2016), Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2017, cena: 23zł

Spis treści

   

2016

  Powiat ciechanowski. Przewodnik subiektywny  – red. Irena Kotowicz-Borowy. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2016. cena: 30zł Nakład wyczerpany

Spis treści 1 Spis treści 2

  Ciechanów. Szkice z historii miasta – red. Antoni Krzysztof Sobczak. Muzeum Szlachty Mazowieckiej ,Ciechanów 2016. Nakład 500szt. Cena 35 zł

Spis treści

  Broń biała w zbiorach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dariusz Krawczyk.  Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2016.  Nakład 500szt.

Cena 30 zł Nowa Cena 20 zł

Spis treści

2015

Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Ciechanowie w latach 1928 – 1939  Antoni Krzysztof Sobczak Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2015. Nakład 300szt. Cena 30 zł Nowa Cena 26 zł
   Karty z dziejów Ciechanowa 1939 – 1945: Bogumiła Umińska, Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009. Cena 28 zł (nakład wznowiony w 2015) Wydanie II, nakład 500 egz.

Spis treści: Kliknij – Strona 1

Czwarta publikacja z cyklu Ziemianie Mazowsza  –Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową,  red. naukowa Jarosław Kita, Bogumiła Umińska, Ciechanów-Łódź 2015, nakład 500 egz., Cena 28 zł. Nowa Cena 25 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

  Park w Gołotczyźnie i jego mieszkańcy. Jarosław Wałaszyk, Ciechanów 2015, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, cena 17 zł

2014

Ziemianie Mazowsza Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVII do XX wieku: red. tomu Bogumiła Umińska Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2014. Nakład 300szt. Cena 28 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

   

2012

Nie możemy wyświetlić tej galerii. Fakty i mity ciechanowskiego zamku: Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2012. Nakład 500szt. Cena: 8 zł
   

 

2011

Tomasz Klonowski i jego Sokołówek: Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2011. Nakład wyczerpany
  Ziemianie Mazowsza Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII – XX wieku: red. tomu Bogumiła Umińska Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2011. Cena 29 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

2009

Pułkownik „WARA” : Lucyna Janikowa korekta – B. Umińska, Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009 Cena:25zł Nowa Cena 15 zł
 II [Drugi] Ogólnopolski Plener im. Adama K. F. Ciemniewskiego: informator wystawy poplenerowej  2009 r. / red. H. Długoszewska – Nadratowska, Marta Lawrenc. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009. Cena: 5 zł
 Olgierd Vetesco katalog kolekcji: red. – Hanna Długoszewska – Nadratowska, Foto. B. Prus, Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Ciechanów, 2009. Cena: 25zł Nowa Cena 15 zł
 Karty z dziejów Ciechanowa 1939 – 1945: Bogumiła Umińska, Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2009. Cena 28 zł Nakład wyczerpany
 Życie codzienne w dworze mazowieckim na przełomie XIX/XX w.: katalog wystawy 01.12.2009 – 28.02.2010 oprac. Jarosław Wałaszyk. Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2009. Cena 17 zł Nowa Cena: 10 zł
  Drobna szlachta dawniej i dziś: materiał z konferencji Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej ? red. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2009. Cena 28 zł

2008

W kręgu mazowieckich ziemian przełom XIX i XX wieku: katalog wystawy 11 grudnia 2007 – 30 kwietnia 2008 / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Nakład wyczerpany
Aleksander Świętochowski i szkoły w Gołotczyźnie / oprac. Hanna Długoszewska – Nadratowska, Jarosław Wałaszyk. – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 15 zł Nowa Cena: 9 zł
Cztery pory roku. Park w Gołotczyźnie. / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska, Jarosław Wałaszyk. – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 25 zł Nowa Cena: 18 zł
  Rodem z Ziemi Ciechanowskiej – Bogusław Zakrzewski: informator wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Bogusław Zakrzewski. – Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 2008. Nakład wyczerpany
  Utracony świat – ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku: informator stałej wystawy / oprac. Elżbieta Długołęcka. Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 2zł
I [Pierwszy] Ogólnopolski Plener im. Adama K. F. Ciemniewskiego: informator wystawy poplenerowej 5 grudnia – 30 stycznia 2008 r. / red. H. Długoszewska – Nadratowska. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2008. Cena: 8 zł

2007

Ciechanowskie Studia Muzealne tom 5. Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku: materiał z I konferencji naukowej z cyklu Ziemianie Mazowsza / red. Bogumiła Umińska. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007. Cena: 25 zł

Spis treści: Kliknij – Strona 1 Kliknij – Strona 2

  Kościoły drewniane na Mazowszu: informator wystawy 12 kwietnia – 15 maja 2007 / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
  Warszawa. Lalki Bolesława Prusa: informator wystawy kwiecień – wrzesień 2007 / oprac. Barbara Gąsiorowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
  Maria Skłodowska – Curie: z cyklu Wielcy Polacy na Mazowszu: oprac. Barbara Gąsiorowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
Prace Popularno – Naukowe. Nr 1, Robert Bartołd (1906 – 1996): materiał z sesji naukowej Ciechanów – 25.01.2007 / red. tomu J. Pełka, M. J. Piotrowski – Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007. Cena: 8 zł
   Rodem z Ciechanowa – Janusz Wałkuski: informator wystawy 14 września – 15 października 2007 / oprac. Bogumiła Umińska, Janusz Wałkuski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2007. Nakład wyczerpany
Strój szlachecki i jego elementy: katalog wystawy / oprac. Jarosław Wałaszyk – Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2007. Cena: 18 zł Nowa Cena: 15 zł

2006

Ciechanowskie Studia Muzealne Tom 4 Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, wczoraj, dziś, jutro: wybrane materiały z sesji naukowej, Ciechanów – 13.05.2004 r./ red M. J. Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Nakład wyczerpany
  Chrześcijański Horacy z Mazowsza: informator wystawy 22 maja – 30 czerwca 2006 / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Nakład wyczerpany
 Mazowieckie Zapusty 1981 – 2006: XXV lat od obrzędu do teatru obrzędowego / red. i oprac. Irena Kotowicz – Borowy, T. Baraniuk – Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Cena: 25 zł Nowa Cena: 18.50 zł
  Zygmunt Szczepankowski – malarstwo: tekst Robert Wałęka. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2006. Nakład wyczerpany

2005

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie / tekst i red. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2005. Cena 8 zł
Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na Pograniczach / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2005. Nakład wyczerpany

2004

Amatorska twórczość artystyczna w kręgu kultury ziemiańskiej do 1945 r. : katalog wystawy / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska, Krystyna Kozłowska. Ciechanów Muzeum Szlachty mazowieckiej 2004. Cena: 19 zł Nowa Cena: 17.50 zł
Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze: Autor prac – Kazimierz Bobiński: katalog wystawy / red. Irena Kotowicz – Borowy, Anna Żukowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2004. Cena: 12 zł Nowa Cena: 4 zł
  Monte Cassino 1944 – 2004: informator wystawy 10 maja – 30 września 2004. oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2004. Nakład wyczerpany

2003

Gloria Victis. W 140 rocznicę Powstania Styczniowego: katalog wystawy / oprac H. Wiórkiewicz, B. Umińska, J. Wałaszyk. Ciechanów – Warszawa. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Muzeum Niepodległości 2003. Cena: 25 zł Nowa Cena: 21 zł
   Gloria Victis. W 140 rocznicę Powstania Styczniowego: przewodnik po wystawie / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej , 2003. Nakład wyczerpany
 Oddział w Gołotczyźnie: oprac. Barbara Gąsiorowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2003. Cena 7 zł Nowa Cena: 5 zł
   Darczyńcy 2000 – 2003: informator wystawy 16 grudnia 2003 – 31 stycznia 2004. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2003. Nakład wyczerpany
Okruchy przeszłości naszej: katalog wystawy / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2003. Nakład wyczerpany

2002

Pełka Jerzy: Dzieje ochotniczego pożarnictwa w powiecie ciechanowskim (1882 – 2002): Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2002. Nakład wyczerpany
  Polskie dwory, pałace i zamki w ekslibrysie: katalog wystawy lipiec – październik 2000 r. w Gołotczyźnie / oprac. Józef Tadeusz Czosnyka. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2002. Nakład wyczerpany
Skarby archeologiczne muzeów mazowieckich: katalog wystawy / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2002. Nakład wyczerpany

2001

Ciechanów międzywojenny: fotografie i pocztówki / tekst Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2001. Nakład wyczerpany
  Hafciarskie pasje: katalog wystawy wrzesień – grudzień 2001 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2001. Nakład wyczerpany

2000

 Portret kobiecy ozdobą wnętrz pałacowych, dworskich i mieszczańskich XVII – XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku: katalog wystawy 8 lipca – 30 listopada 2000 r. / red. M. Góralska. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 2000. Nakład wyczerpany
  Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego: materiał z sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  / red. A. Koseski, A. Kociszewski, I. Kotowicz – Borowy. Ciechanów, WSH, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Kraj. Oś. Reg. Towarzystwa Kultury. 2000, Nakład wyczerpany

Strony: 1 2 3