Category Archives: INWESTYCJE

Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

WARTOŚĆ ZADANIA:  130.000,00 z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

OKRES REALIZACJI:   2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego

Dokonano zakupu samochodu osobowego typu bus na potrzeby działalności statutowej Muzeum. Auto służyć będzie do zapewnienia bieżącego transportu pomiędzy placówkami Muzeum,
w tym do przewozu eksponatów, materiałów wystawienniczych oraz do celów komunikacyjnych dla pracowników.

Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Wartość zadania: 129 709,65 zł.

Okres realizacji: 2016 rok

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego

 

  1. Zakup ciągnika z wyposażeniem:

W ramach zadania zakupiono ciągnik z wyposażeniem:

– ładowacz czołowy z łyżką uniwersalną,

– przyczepą rolniczą

-kosiarką bijakową.

 

Zakup ciągnika umożliwił prawidłową pielęgnację terenów Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, którego powierzchnia wynosi obecnie ponad 8,0 ha. Sprzęt, w zależności od pory roku, wykorzystywany jest między innymi do koszenia traw i odśnieżania terenu. Zakup ciągnika z zestawem urządzeń towarzyszących umożliwia załadunek i rozładunek materiałów gospodarczych.

 

  1. Zakup nawilżaczy powietrza – 3 szt., w tym dwóch nawilżaczy z lampą UV:

Jednocześnie w ramach zadania zakupione zostały trzy sztuki nawilżaczy powietrza, w tym dwie sztuki nawilżaczy z antybakteryjną lampą UV, która ogranicza rozwój bakterii i grzybów.

Nawilżacze umożliwiają zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza na salach ekspozycyjnych Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Urządzenia te są niezbędne by zapewnić ochronę eksponatów przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt suchym powietrzem, szczególnie w miesiącach zimowych. Utrzymanie odpowiednich warunków wilgotnościowych umożliwia należyte zabezpieczenie cennych eksponatów i elementów wyposażenia.

 

Ciągnik z wyposażeniem

Nawilżacz

Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

WARTOŚĆ ZADANIA:  68.691,01, w tym:  23.691,01 z budżetu SWM

OKRES REALIZACJI:   2018 r.

INWESTYCJA JEST REALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

 

Głównym celem zadania jest zakup fortepianu elektronicznego z regulowaną ławą wraz z zestawem nagłaśniającym, w skład którego wchodzą :wielofunkcyjne aktywne kolumny 2-drożne ze statywem; wielofunkcyjna aktywna kolumna 2-drożna (monitor odsłuchowy); mikser cyfrowy audio 12-to kanałowy ; mikrofony dynamiczne wokalowokardioidalne; mikrofony instrumentalne; zestaw bezprzewodowy wokalny ; zestaw mikrofonowy nagłowny; aktywny spliter antenowy; zasilacz do ASA; uchwyty montażowe; antena dookólna; statywy mikrofonowe; pulpity do nut; opakowanie transportowe; Muzeum od wielu lat jest organizatorem cyklicznej imprezy pn. Letnie Koncerty Muzyki Dawnej, koncertów z okazji Święta Niepodległości, wernisaży wystaw, odczytów, prelekcji, konferencji naukowych, licznych imprez plenerowych i innych wydarzeń, cieszących się dużą popularnością wśród mieszkańców płn. Mazowsza, w trakcie których odbywają się koncerty. Część z nich organizowana jest na wolnym powietrzu, w trakcie trwania imprez plenerowych organizowanych w oddalonym o 12 km od Ciechanowa – Oddziale Muzeum w Gołotczyźnie , na terenie zespołu parkowo – dworkowego. Problemem z jakim boryka się Muzeum jest brak  fortepianu i dobrej jakości nagłośnienia, dlatego zmuszone jest do wypożyczania instrumentu, co generuje dodatkowe koszty. Nagłośnienie, które Muzeum posiada od 2004 r. jest wyeksploatowane i nie spełnia oczekiwań przyjeżdżających do nas artystów oraz słuchaczy.

Realizacja zadania pozwoli na kontynuację organizowania koncertów, których odbiorcami są wszystkie grupy wiekowe, osoby starsze, rodziny z małymi dziećmi, oraz dzieci i młodzież szkolna, zainteresowana muzyką poważna, dawną oraz operetkową. Zmniejszy koszty wypożyczania, transportu i każdorazowego strojenia instrumentu, a przede wszystkim podniesie jakość w wykonaniu i odsłuchaniu danego koncertu. Realizacja zadania pozwoli sprostać wyzwaniom stawianym nam przez współczesnego odbiorcę.