Category Archives: przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację murów w obrębie Domu Dużego Zamku Książąt Mazowieckich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania; specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie „Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac”  znajduje się na stronie BIP Muzeum.  Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Nazwa zadania: Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego ( II poł. XIV w.) : konserwacja murów- kontynuacja prac.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację wież Zamku Książąt Mazowieckich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania; specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie „Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV w.: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież”  znajduje się na stronie BIP Muzeum.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokumentację techniczną na dworek w Mężeninie – Węgłowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Muzeum.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Przetarg nieograniczony

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem
na informację i promocję projektu „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)”

Remont alejek w zabytkowym parku Muzuem Pozytywizmu w Gołotcyzźnie

25.03.2009 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i uzupełnienia alejek w zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.04.2009 r.
„Remont alejek w zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.10.2008
„Wykonanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego adaptacji budynku w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 79 na magazyny z budową garażu i uporządkowaniem otoczenia wraz z kosztorysem inwestorskim”