Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe dla zadania „Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie- etap I dokumentacja drugie postępowanie

Specyfikacja warunków zamówienia.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Oświadczenie wykonawcy.docx

Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.docx

MSM 2023.08.01. Projekt II zalaczniki edytowalne.docx

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie przetargu

Udostępnij na: