Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Budowa Centralnego Magazynu

Zał. 3 PPU Budowa Centralnego Magazynu

Zał. 4 SWZ Oświadczenie – wykluczenie

Zał. 5 SWZ Oświadczenie – warunki

Zał. 6 SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. 7 SWZ Wykaz robót budowlanych

Zał. 8 SWZ Wykaz osób

Zał. 9. SWZ Oświadczenie – aktualności

Zał. 10. SWZ Oświadczenie podmiot udostepniający

Zał. 11. SWZ Oświadczenie konsorcjum 

Dokumentacja projektowa

Przedmiary i STWIORB

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytania i odpowiedzi do SWZ II

Pytania i odpowiedzi do SWZ III

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania po wyroku

 

Udostępnij na: