Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. na usługę: Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 OPZ

Załączniki nr 2-7 do SWZ

Załącznik nr 8 do PPU

Odwołanie KIO Ciechanów

 

Udostępnij na: