Ogłoszenie o zamówieniu

10.09.2010r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – I Etap. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: Domu Małego – budynek 2 kondygnacyjny, podziemnych toalet pod dziedzińcem, I etap zagospodarowania dziedzińca wraz z wykonaniem mediów infrastruktury komunalnej, tj. przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, odwodnienia liniowego, kablowego.
Czytaj więcej

Konkurs architektoniczny

Koncepcja rewiatlizcaji zamku Książat mazowieckich

w Ciechanowie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 25.07.2005 roku
ogłosiło konkurs architektoniczny na Koncepcję rewitalizacji gotyckiego Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

1. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej docelowego zagospodarowania – rewitalizacji gotyckiego Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie poprzez:

a. -Określenie docelowego wizerunku XIV w. gotyckiego zamku Książąt Mazowieckich (jeden z niewielu zachowanych nizinnych zamków obronnych) jako miejsca stałej ekspozycji muzealnej iczasowych wystaw, z programem reprezentacyjno-gastronomicznym przy bezwzględnym zachowaniu historycznej struktury obiektu.

b. Powiązanie funkcjonalne Zamku z układem miejskim, a zwłaszcza jego rynkiem, przywrócenie odpowiedniej rangi i znaczenia zamku w Ciechanowie, stworzenie miejsca uwzględniającego potrzeby mieszkańców i turystów, dającego możliwość uczestnictwa w imprezach o szerokim zasięgu:

2. Celem konkursu było wyłonienie projektanta, któremu zostanie zlecone opracowanie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych.

Posiedzenie Sądu Konkursowego dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na koncepcję rewitalizacji gotyckiego Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,

odbyło się 22.11.2005 r.

Przybyli na nie wszyscy członkowie Sądu Konkursowego, powołani Zarządzeniem nr 7/2005 z dnia 25.07.2005 r. przez dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Skład Sądu Konkursowego

1.prof. dr hab. Jerzy Gąssowski – przewodniczący
2.mgr. inż. arch. Bożena Ankiewicz
3.mgr Krzysztof Kaliściak
4.dr arch. Danuta Kłosek- Kozłowska
5.dr Aleksander Kociszewski
6.mgr. inż. arch. Stanisław Korpanty
7.dr Tadeusz Kulas
8.mgr Jerzy Pełka
9.mgr Marek Piotrowski
10.mgr Sławomir Roguski
11.mgr Aleksander Sopliński

Na konkurs wpłynęło 6 prac oznaczonych sześciocyfrowymi znakami rozpoznawczymi:

508805
363615
777713
796939
556677
010550

Każda z tych prac została kolejno przedstawiona przez sprawozdawcę pozostałym członkom Sadu konkursowego.

Po omówieniu prac nastąpiła dyskusja. Po dyskusji członkowie Sądu Konkursowego przystąpili do głosowania. W tym celu otrzymali karty z wypisanymi kryteriami oceny prac, według których ocenili je w punktacji 1 – 5. Po dodaniu ocen i wyliczeniu według procentowych wartości, które przyjęto w warunkach konkursu, wyłoniono zwycięzcę.

Sąd Konkursowy postanowił przyznać nagrody w następujący sposób:

I miejsce przyznano pracy oznaczonej symbolem 010555,

II miejsce. przyznano pracy oznaczonej symbolem 556677,

dwa III miejsca i nagrody przyznano dla prac oznaczonych symbolami: 508805 i 796939

ponadto przyznano dwa wyróżnienia dla prac oznaczonych symbolami: 363615 i 777713.

Po rozstrzygnięciu konkursu dokonano otwarcia kart identyfikacyjnych, do których dołączona była zamknięta koperta z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą i tak:

1.praca o liczbie rozpoznawczej 010550 I nagroda, to:

KLECZKOWSKI – ARCHITEKT

Marek Kleczkowski

ul. Sarnia 23
81-598 Gdynia

Zespół w składzie:

1.dr inż. arch. Marek Kleczkowski
2.mgr inż. arch. Maciej Hajdul
3.mgr inż. arch. Magdalena Bubik
4.inż. Stanisław Kutowski – konstrukcja
5.mgr inż. Ewa Pawlicka instalacje wod.-kanal.
6.tech. Zenon Kujawa – instalacje elektryczne

2.praca o liczbie rozpoznawczej 556677 II nagroda, to

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW
Barbara Średniawa
ul. Nowa 21/8
41-908 Bytom

Zespół w składzie:

1.mgr inż. arch. Piotr Średniawa projektant
2.mgr inż. arch. Barbara Średniawa sprawdzający

KONSTRUKCJA

1.mgr inż. Rafał Ferdyn – projektant
2.mgr inż. Romuald Romanowski – sprawdzający

SIECI I PRZYŁĄCZA WOD-KAN, INST. WOD-KAN, INST. P/POŻ

1.mgr inż. Aleksander Hawrylewicz – projektant
2.mgr inż. Robert Masłowski – sprawdzający

INSTALACJE OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

1.mgr inż. Robert Masłowski – projektant
2.mgr inż. Aleksander Hawrylewicz – sprawdzający

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.mgr inż. Jan Grudzień – projektant
2.dr inż. Krzysztof Dębowski –sprawdzający

3.praca o liczbie rozpoznawczej 508805; III nagroda równorzędna

Jacek Jaśkowiec

ul. Wesoła 42
04-400 Ciechanów

Zespół w składzie:

1. Główny projektant – mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec
2. Branża konstrukcyjna – inż. Janusz Domurad
3. Branża instalacji wod.-kan. – mgr inż. Dariusz Machowski
4. Branża elektryczna – mgr inż. Mirosław Komorowski

4.praca o liczbie rozpoznawczej 796939; III nagroda
równorzędna

Marian Tromski

ul. Bony 13
06-400 Ciechanów

Zespół w składzie:
1.mgr inż. arch. Marian Tromski
2.mgr inż arch. Andrzej Tromski
3.mgr inż. Jadwiga Tromska
4.tech-bud – Grzegorz Marciniak
5.mgr inż. Andrzej Skarżyński

5.praca o liczbie rozpoznawczej 363615; wyróżnienie

Jacek Nawrocki
ul. Brata Alberta 63 B
05-075 Wesoła

Zespół w składzie:

1.architekt – Jacek Nawrocki
2.konstrukcje – Bogumił Duraj
3.inst. sanitarne – Robert Kwiatkowski
4.inst. elektryczne – Andrzej Oleszyński
6.praca o liczbie rozpoznawczej 777713; wyróżnienie

BUD-INWENT Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 67 BUD. D
02-055 Warszawa

Zespół w składzie:
1.Tadeusz Szewczenko główny projektant
2.Stanisław Klajnowski – projektant w branży konstrukcyjnej
3.Janusz Kożuszek – projektant w branży instalacji wod.-kan.
4.Bolesław Kusiak – projektant w branży elektrycznej

Obraz 1 – Nagroda I – dr. inż arch. Marek Kleczkowski; Gdynia

PLANSZA_004_new.JPG

Obraz 2 _ Nagroda II – mgr. inz arch. Barbara Średniawa; BytomBytom_1.jpg

Obraz 3
– równorzedna Nagroda III-mgr. inz arch. Marian Tromski
z Ciechanowa;

równorzedna Nagroda III-mgr. inz arch. Jacek Jaśkowiec
z Ciechanowa

 

Czytaj więcej

Rewitalizacja Zamku Książat Mazowieckich

Projek rewitalizacji Zamku z dnia 21 lutego 2007

Materiały archiwalne

Projek rewitalizacji Zamku z dnia 21 lutego 2007

Projekt zaprezentowany przez Pana Marka Kleczkowskiego podczas spotkania w dniu 21 lutego. Spotkanie poświęcone było zgodności programu rewitalizacji i renowacji Zamku opracowanego przez zespół w składzie; dr inż. architektury Danuta Kłosek – Kozłowska, dr inż. architektury Janusz Stępkowski, mgr. inż. Leszek Czapski z projektem.

Następne spotkanie z architektem, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Ciechanowa i osoby zainteresowane odbędzie się 3 kwietnia (wtorek) o godzinie 11.00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61

MAREK KLECZKOWSKI architekt

1975 Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

1978 Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych

1988 Doktorat na Wydziale Architektury PG

1975-2001 Praca na Wydziale Architektury PG na jako pracownik naukowo dydaktyczny

od 2003 Współpraca z katedrą Projektowania Środowiskowego prowadzoną przez prof. Andrzeja Baranowskiego

od 2005 Praca w Wyższej Szkole Zawodowej „Wszechnica Warmińska” w Lidzbarku Warmińskim

Nagrody i wyróżnienia:

1983 Opracowanie studialno-projektowe Centrum Kultury w Chojnicach – zespołowa nagroda I stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej

1986 Konkurs na Muzeum Śląskie w Katowicach – III nagroda

1994 Konkurs na Dom Towarowy w Gdyni (Batory) – I nagroda

1996 Konkurs na koncepcję zagospodarowania kwartału ulic: Piłsudzkiego, 15 Sierpnia w Kwidzynie – I nagroda

1998 Wyróżnienie w I edycji konkursu „Piękne Miejsce” organizowanego przez Związek Miast Polskich za budynek biurowo-usługowy w Kwidzynie przy ulicy Piłsudzkiego.

1998 Nagroda II stopnia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za zrealizowany projekt Domu Handlowo-Usługowego BATORY w Gdyni

1998 Konkurs na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Gdyni – III nagroda. ( projekt wykonany wspólnie z arch. Markiem Borucem – Francja).

1998 Konkurs na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej na granicy Gdańska i Sopotu – wyróżnienie II stopnia ( projekt wykonany wspólnie z arch. Markiem Borucem – Francja).

2001 Konkurs na koncepcję architektoniczno – programowo – przestrzenną Zespołu Ratuszowego na Starym Mieście w Elblągu – wyróżnienie I stopnia

2001 Konkurs na projekt Centrum Handlowo – Usługowe „Sportowa” w Gdyni – I nagroda

2003 Wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą gdyńską inwestycje 2003 roku dla Stacji Paliw „Pod Żaglami” przy ul. Sportowej 8 w Gdyni

2005 Konkurs na projekt adaptacji kina Bałtyk w Sopocie na teatr kameralny – I nagroda

2005 Konkurs na projekt rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – I nagroda

Czytaj więcej