Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – I Etap. Wykonanie robót budowlanych:Domu Małego – budynek 2 kondygnacyjny, podziemnych toalet pod dziedzińcem, I etap zagospodarowania dziedzińca wraz z wykonaniem mediów infrastruktury komunalnej, tj. przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, odwodnienia liniowego, kablowego.

Udostępnij na: