Ogłoszenie o zamówieniu

10.09.2010r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – I Etap. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: Domu Małego – budynek 2 kondygnacyjny, podziemnych toalet pod dziedzińcem, I etap zagospodarowania dziedzińca wraz z wykonaniem mediów infrastruktury komunalnej, tj. przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, odwodnienia liniowego, kablowego.
Udostępnij na: