Category Archives: przetargi

Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie..

23.03.2010r.
Przedmiotem zamówienia jest zastępstwo inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Zamówienie obejmuje: 1)Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu ww. inwestycji, w tym współpraca z autorem projektu Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, architektem Markiem Kleczkowskim w zakresie aktualizacji projektu i dodatkowych opracowań. 2)nadzór inwestorski nad realizacją umowy, 3)rozliczenie inwestycji oraz 4)promocję projektu zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o dofinansowaniu projektu, wyciąg z umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 kwietnia 2010 r.
Na Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

07.05.2010r.
Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie prac konserwatorskich I Etapu „Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.08.2010r.
Wykonanie prac konserwatorskich I Etapu „Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Ogłoszenie o zamówieniu

10.09.2010r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – I Etap. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: Domu Małego – budynek 2 kondygnacyjny, podziemnych toalet pod dziedzińcem, I etap zagospodarowania dziedzińca wraz z wykonaniem mediów infrastruktury komunalnej, tj. przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, odwodnienia liniowego, kablowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – I Etap. Wykonanie robót budowlanych:Domu Małego – budynek 2 kondygnacyjny, podziemnych toalet pod dziedzińcem, I etap zagospodarowania dziedzińca wraz z wykonaniem mediów infrastruktury komunalnej, tj. przyłącza wod-kan, kan. deszczowej, odwodnienia liniowego, kablowego.

Ogłoszenie na przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61A, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Palio Weekend Kombi 1,4, rok prod. 1998 cena wywoławcza 3.000,00 zł