Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie „Cztery Pory Roku- Park Sensoryczny w Gołotczyźnie- roboty budowlane”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja warunków zamowienia.pdf

Załączniki 5.1 PB – opis pzt.pdf

Załącznik 5.1 PZT_PARK SENSORYCZNY-PB.pdf

Załącznik 5.2 Park Sensoryczny – projekty techniczne.zip

Przetarg na Park sensoryczny – IV.zip

Informacja o unieważnieniu postępowania

Udostępnij na: