Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na:„ Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w Ciechanowie”.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zalaczniki-1-8-do-SWZ-Ochrona-2023 Załącznik nr 9- wzór umowy

SWZ

Zalaczniki-1-8-do-SWZ-Ochrona-2023

Załącznik nr 9- wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Udostępnij na: