NOC MUZEÓW 2023 za nami

Dnia 13 maja o godzinie 18.00 rozpoczęła się Europejska Noc Muzeów. Goście oglądali nie tylko wystawy w  obiektach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ale też skorzystali z wielu  przygotowanych na tą okoliczność atrakcji.

Zapraszamy na fotorelację

foto: Zdzisław Smardzewski

(więcej…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych- dalej Pzp, na realizację ROBOTY BUDOWLANEJ pn.:

„CZTERY PORY ROKU – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie – roboty budowlane” (więcej…)

Czytaj więcej

Projekt: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy dofinansowanie projektu na konserwację rzeźby – pomnika jednego z czołowych przedstawicieli pozytywizmu w Polsce Aleksandra Świętochowskiego. Obiekt powstał w 1968 r. staraniem członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej z okazji 30-lecia śmierci Aleksandra Świętochowskiego, a wykonał go  prof. Tadeusz Łodziana. Odsłonięcie pomnika odbyło się 5 maja 1968r.
Rzeźba jest elementem zabytkowego parku, należącego do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, które jest oddziałem Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i znajduje się naprzeciwko  „krzewni” – domu, w którym  mieszkał i tworzył Aleksander Świętochowski.
________________________
„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Jego celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

(więcej…)

Czytaj więcej