Uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego

15 czerwca 2022 r. w budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego. Konkurs odbywa się co dwa lata i współtworzony jest przez stowarzyszenia twórcze, które mają swoją siedzibę na terenie Przasnysza i Ciechanowa. W założeniu organizatorów ma nawiązywać do twórczości śp. Alfreda Borkowskiego, lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską, ocalać i utrwalać wiedzę o przeszłości Mazowsza oraz integrować środowiska literackie i regionalne.

(więcej…)

Czytaj więcej

„Rodem z Ziemi Ciechanowskiej” – Państwo Maria i Marek Rzeszotarscy z Sulejówka

W dniu 14 czerwca br. nasze Muzeum miało przyjemność gościć Państwa Marię i Marka Rzeszotarskich z Sulejówka, absolwentów ciechanowskiego „Krasiniaka”. Uroczystość odbyła się w ramach odnowionego cyklu „Rodem z Ziemi Ciechanowskiej”, którego celem są spotkania z ludźmi nieprzeciętnymi,  zasłużonymi w różnych dziedzinach życia społecznego i pracy zawodowej, o wielu pasjach, którzy wywodzą się z ziemi ciechanowskiej, czasami nawet od kilku pokoleń. Mogą być dumni również ze swoich przodków.

(więcej…)

Czytaj więcej

KONKURS CYKLICZNY „MOJE MAZOWSZE”

II EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

Serdecznie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie MOJE MAZOWSZE II EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „W mazowieckim dworze””. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

(więcej…)

Czytaj więcej