Wydawnictwa

1999

 [singlepic id=483 h=100] Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku: Katalog wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Leszek Nowaliński, Jarosław Wałaszyk. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1999. Nakład wyczerpany
 [singlepic id=529 h=100] Ptaki w rzeźbie Andrzeja Graczyka: wystawa lipiec – sierpień 1999 r. informator / oprac Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1999. Nakład wyczerpany

1998

 [singlepic id=530 h=100] Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie /oprac. Grzegorz Roszko. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
 [singlepic id=531 h=100] Muzeum – szkole 1998: informator o działalności oświatowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 1998/1999. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
 [singlepic id=532 h=100] Plastyka obrzędowa okresu Wielkanocy na Mazowszu Północnym: wystawa kwiecień 1998 / oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 1998. Nakład wyczerpany
 [singlepic id=533 h=100] Prochy i urny – cmentarze sprzed 2000 lat: katalog / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany

1997

[singlepic id=482 h=100] Adam Kazimierz Feliks Ciemniewski 1866-1915: wystawa monograficzna / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Okręgowe 1997. Cena: 30 zł

1996

[singlepic id=481 h=100] Ciechanowskie Studia Muzealne tom 3. Pan Prezydent. Rzecz o Ignacym Mościckim: oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1996. Nakład wyczerpany
[singlepic id=534 h=100]  Górny Stanisław. Przyroda Mazowsza Północnego: Ciechanów Muzeum okręgowe, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 1996. Nakład wyczerpany
[singlepic id=535 h=100]  Mazowiecki Zaścianek XIX – XX wiek: wystawa 1995 – 1996 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1996. Nakład wyczerpany

1995

[singlepic id=536 h=100] Dwór Mazowiecki-plener malarski, Ciechanów – Gołotczyzna – Opinogóra ’95: katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie sierpień 1995 / oprac Janusz Królik. Ciechanów – Opinogóra, Muzeum Okręgowe, Muzeum Romantyzmu, 1995. Nakład wyczerpany
[singlepic id=537 h=100] Muzeum szkole – 1995: informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra Muzeum Romantyzmu, Ciechanów Muzeum Okręgowe, 1995. Nakład wyczerpany
[singlepic id=480 h=100] 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego: katalog wystawy  / oprac. Bogumiła Umińska, L. Nowaliński, J. Wałaszyk. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1995. Cena: 7 zł

1994

[singlepic id=538 h=100] Humanitas – wystawa prac Przemysława Budzyńskiego: katalog / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
[singlepic id=539 h=100] Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1994. Nakład wyczerpany
[singlepic id=540 h=100] Olgierd Vetesco (1913 – 1983): katalog wystawy / oprac Anna Rogalska, Anna Żukowska, Leszek Nowaliński. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
[singlepic id=541 h=100] J. Szczepański: Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany: Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii Amerykańskiej. Ciechanów – Pułtusk: Muzeum Okręgowe, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych – Stacja w Pułtusku. Pułtuskie Tow. Społeczno – Kulturalne, 1994. Nakład wyczerpany
[singlepic id=542 h=100] Tkanina dworska z elementami ubioru i biżuterii patriotycznej XVIII – XX w.: wystawa kwiecień – październik 1994 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
[singlepic id=543 h=100] Zamek Książąt Mazowieckich: przewodnik / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany

1993

[singlepic id=544 h=100] Katalog zbiorów przekazanych Muzeum Okręgowemu w Ciechanowie przez Helenę i Mariana Przedpełskich  / oprac. Irena Kotowicz – Borowy,  Bogumiła Umińska. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1993. Nakład wyczerpany
[singlepic id=545 h=100] Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1993. Nakład wyczerpany
[singlepic id=546 h=100] Portret Szlachty Mazowieckiej: katalog wystawy / oprac Hanna Długoszewska – Nadratowska, Janusz Królik. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany

1992

[singlepic id=547 h=100] Pan Prezydent: katalog wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1993. Nakład wyczerpany
[singlepic id=548 h=100] Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1992. Nakład wyczerpany
[singlepic id=549 h=100] Rzeźba Ludowa Mazowsza Północnego. Kolekcja Heleny i Mariana Przedpełskich: / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1992. Nakład wyczerpany

1991

[singlepic id=550 h=100] Franek [Jacek Frankowski]; wystawa wrzesień – październik 1991: informator. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
[singlepic id=551 h=100] Lasocki Wiesław: Z Ciechanowa w szeroki świat. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
[singlepic id=552 h=100] Wśród minerałów: informator / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Okręgowe. Nakład wyczerpany
[singlepic id=553 h=100] Wołosz Artur K.F.: Judaika ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Ciechanowie: katalog wybranych zabytków. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
[singlepic id=554 h=100] Wołosz Artur K. F.: Zamek w Ciechanowie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany

1990

[singlepic id=555 h=100] Ciechanowskie Studia Muzealne. Tom 2 / red. Artur K. F. Wołosz. – Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
[singlepic id=556 h=100] Ciechanów XIX / XX wiek. Fotografie i pocztówki / tekst Jerzy Pełka. Ciechanów; Muzeum Okręgowe, 1990.
[singlepic id=557 h=100] Gołębiewski Stefan: Wiekiem rosnę: vademecum 19000-1990 życia i wieku. Ciechanów Muzeum Okręgowe, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 1990.
[singlepic id=558 h=100] Ilski Stanisław, Siedlecka Jadwiga: Medycy i medycyna w Bieżuniu 1793 – 1945. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
[singlepic id=559 h=100] Sztuka Marianny i Jana Razików / oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
Udostępnij na: