Wydawnictwa

1999

  Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku: Katalog wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Leszek Nowaliński, Jarosław Wałaszyk. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1999. Nakład wyczerpany
  Ptaki w rzeźbie Andrzeja Graczyka: wystawa lipiec – sierpień 1999 r. informator / oprac Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1999. Nakład wyczerpany

1998

  Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie /oprac. Grzegorz Roszko. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
  Muzeum – szkole 1998: informator o działalności oświatowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 1998/1999. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany
  Plastyka obrzędowa okresu Wielkanocy na Mazowszu Północnym: wystawa kwiecień 1998 / oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 1998. Nakład wyczerpany
  Prochy i urny – cmentarze sprzed 2000 lat: katalog / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 1998. Nakład wyczerpany

1997

Adam Kazimierz Feliks Ciemniewski 1866-1915: wystawa monograficzna / red. Hanna Długoszewska – Nadratowska. Ciechanów Muzeum Szlachty Okręgowe 1997. Cena: 30 zł

1996

Ciechanowskie Studia Muzealne tom 3. Pan Prezydent. Rzecz o Ignacym Mościckim: oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1996. Nakład wyczerpany
 Górny Stanisław. Przyroda Mazowsza Północnego: Ciechanów Muzeum okręgowe, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 1996. Nakład wyczerpany
 Mazowiecki Zaścianek XIX – XX wiek: wystawa 1995 – 1996 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1996. Nakład wyczerpany

1995

Dwór Mazowiecki-plener malarski, Ciechanów – Gołotczyzna – Opinogóra ’95: katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie sierpień 1995 / oprac Janusz Królik. Ciechanów – Opinogóra, Muzeum Okręgowe, Muzeum Romantyzmu, 1995. Nakład wyczerpany
Muzeum szkole – 1995: informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra Muzeum Romantyzmu, Ciechanów Muzeum Okręgowe, 1995. Nakład wyczerpany
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego: katalog wystawy  / oprac. Bogumiła Umińska, L. Nowaliński, J. Wałaszyk. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1995. Cena: 7 zł

1994

Humanitas – wystawa prac Przemysława Budzyńskiego: katalog / oprac. Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1994. Nakład wyczerpany
Olgierd Vetesco (1913 – 1983): katalog wystawy / oprac Anna Rogalska, Anna Żukowska, Leszek Nowaliński. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
J. Szczepański: Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany: Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii Amerykańskiej. Ciechanów – Pułtusk: Muzeum Okręgowe, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych – Stacja w Pułtusku. Pułtuskie Tow. Społeczno – Kulturalne, 1994. Nakład wyczerpany
Tkanina dworska z elementami ubioru i biżuterii patriotycznej XVIII – XX w.: wystawa kwiecień – październik 1994 / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany
Zamek Książąt Mazowieckich: przewodnik / oprac. Bogumiła Umińska – Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany

1993

Katalog zbiorów przekazanych Muzeum Okręgowemu w Ciechanowie przez Helenę i Mariana Przedpełskich  / oprac. Irena Kotowicz – Borowy,  Bogumiła Umińska. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1993. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1993. Nakład wyczerpany
Portret Szlachty Mazowieckiej: katalog wystawy / oprac Hanna Długoszewska – Nadratowska, Janusz Królik. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1994. Nakład wyczerpany

1992

Pan Prezydent: katalog wystawy / oprac. Bogumiła Umińska, Marek Janusz Piotrowski. Ciechanów, Muzeum Okręgowe. 1993. Nakład wyczerpany
Muzeum – szkole 1994. informator o działalności oświatowej muzeów z terenu województwa ciechanowskiego. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1992. Nakład wyczerpany
Rzeźba Ludowa Mazowsza Północnego. Kolekcja Heleny i Mariana Przedpełskich: / oprac. Irena Kotowicz – Borowy. Ciechanów: Muzeum Okręgowe 1992. Nakład wyczerpany

1991

Franek [Jacek Frankowski]; wystawa wrzesień – październik 1991: informator. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
Lasocki Wiesław: Z Ciechanowa w szeroki świat. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
Wśród minerałów: informator / oprac. Bogumiła Umińska. Ciechanów Muzeum Okręgowe. Nakład wyczerpany
Wołosz Artur K.F.: Judaika ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Ciechanowie: katalog wybranych zabytków. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany
Wołosz Artur K. F.: Zamek w Ciechanowie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1991. Nakład wyczerpany

1990

Ciechanowskie Studia Muzealne. Tom 2 / red. Artur K. F. Wołosz. – Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
Ciechanów XIX / XX wiek. Fotografie i pocztówki / tekst Jerzy Pełka. Ciechanów; Muzeum Okręgowe, 1990.
Gołębiewski Stefan: Wiekiem rosnę: vademecum 19000-1990 życia i wieku. Ciechanów Muzeum Okręgowe, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 1990.
Ilski Stanisław, Siedlecka Jadwiga: Medycy i medycyna w Bieżuniu 1793 – 1945. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990
Sztuka Marianny i Jana Razików / oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1990

Strony: 1 2 3