Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Przedsięwzięcie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania projektu ”Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PRIORYTETU VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1 „Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013″. Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
znajdują się na stronie: czytaj dalej

[nggallery id=13]

Udostępnij na: