Nagrody i dyplomy

PROMASOVIA_2.jpg
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik
za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego 22 lutego 2009 r. wyróżnił
nasze Muzeum Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

NAGRODY 2008 rok
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie poraz kolejny wzięło udział w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” ;
W kategorii „Najlepsza wystawa” w 2008 r. zgłosiło poniższe wystawy czasowe:

1. W kręgu mazowieckich ziemian.
2. Strój szlachecki i jego elementy

Kapituła II edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „WIERZBA” przyznała wyróżnienie za zorganizowanie w 2008 r. wystawy , pt. „W kręgu mazowieckich ziemian”.

dyplomKK.jpg

2007 r.
W kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze
– zorganizowana poza terenem w 2007 r. Muzeum” zgłosiło poniższe imprezy plenerowe:
1. XXV Przegląd grup przebierańców zapustnych
„Mazowieckie Zapusty”.
2. Zajazd szlachecki.

Kapituła I edycji konkursu pt. „Mazowieckie ZdarzeniaMuzealne „Wierzba”
przyznała

I miejsce za zorganizowanie imprezy pt. „XXV przegląd grup przebierańców zapustnych „Mazowieckie zapusty”

oraz
Wyróżnienie za zorganizowanie imprezy pt. „Zajazd szlachecki”

Wierzba_zapusty.jpgWierzba_zajazd.jpg

Prezydent Miasta Ciechanów przyznał II Miejsce w konkursie
„Na Najładniejsza posesję w 2007 r. ”
w kategorii obiekty użyteczności publicznej .

UM.jpg

Udostępnij na: