Godziny otwarcia i ceny biletów

 

ODDZIAŁY MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ  

GODZINY OTWARCIA

 

CENNIK

Ekspozycje muzealne czynne codziennie oprócz poniedziałków i dni poświątecznych

 

Nieczynne:, 1 stycznia, Trzech Króli, Wielkanoc (niedziela, poniedziałek), Boże Ciało, 15 sierpnia,

1 listopada i 25 grudnia.

Ekspozycja

ul. Warszawska 61
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 55 87

 

Lipiec-sierpień:

10:00- 18:00

Wrzesień-czerwiec:

8:00-16:00

 

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy :3,00 zł

Bilet dla grup zorganizowanych:3,00 zł

Cena za przewodnika muzealnego: 10,00 zł w tym podatek VAT 8%- dla grup nie przekraczających 25 osób

 

Oddział Muzeum w Gołotczyźnie
06-430 Gołotczyzna

ul. Świętochowskiego 16
tel. (023) 671 30 78
„Krzewnia” – dom Aleksandra Świętochowskiego
„Dworek” Aleksandry Bąkowskiej”

„Dworek Drobnoszlachecki”
Zabudowania inwentarskie i zabytkowy park

 

maj – wrzesień:

9:00 – 17:00

październik-kwiecień:

8:00 – 16:00

 

Bilet normalny: 7,00zł,

Bilet ulgowy : 5,00zł.

Bilet dla grup zorganizowanych:5,00 zł.

Cena za przewodnika muzealnego: 30,00 zł, w tym podatek VAT 8%

 

Zamek Książąt Mazowieckich

ul. Zamkowa 1,

06-400 Ciechanów,

tel. (023) 672-40-64

 

październik –kwiecień

8:00 – 16:00

maj – wrzesień

10:00 – 18:00

 

Bilet normalny dom mały:6,00 zł

Bilet ulgowy dom mały:4,00 zł

Cena za przewodnika muzealnego:30,00 zł, w tym podatek VAT 8%

 

 

 

Ostatnie wejście na baszty 1 godzinę przed zamknięciem obiektu.

Ostatnie wejście na ekspozycję: „Fakty i mity ciechanowskiego zamku” -30 minut przed zamknięciem obiektu.

 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej poleca zwiedzającym karnet na wszystkie swoje obiekty

Karnet:
– normalny 12 zł

– ulgowy 9 zł

 

Bilet rodzinny na poszczególne obiekty muzealne w cenie:

Bilet rodzinny na wszystkie ekspozycje w wybranej placówce:18,00zł,
(bilet rodzinny obejmuje dwie osoby dorosłe + troje dzieci)

 

Muzeum posiada bilet dla grup zorganizowanych, specjalnych (tj. ośrodków szkolno-wychowawczych,  grup osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, wychowanków Domów Dziecka itp.) poprzedzony stosownym pismem w cenie 1 zł

 

*Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka 50% na wszystkie bilety.

 

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ:

Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracownikom służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, kombatantom, odznaczonym: „za opiekę nad zabytkami, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla kultury polskiej i zasłużony dla kultury narodowej”.

ZWOLNIENIE  Z OPŁATY ZA WSTĘP PRZYSŁUGUJE:

1)osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2)pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3)członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4)posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5)dzieciom do lat 7.

Ostatnie wejście na baszty 1 godzinę przed zamknięciem obiektu.Ostatnie wejście na ekspozycję: Fakty i mity ciechanowskiego zamku -30 minut przed zamknięciem obiektu.