Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 kwietnia 2010 r.
Na Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.