Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich”

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty.docx

Specyfikacja techniczna.doc

Wzór umowy.docx

Informacja o zmianie Specyfikacji technicznej będącej Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego nr 332/2/2023 na:

„Zakup wraz z dostawą traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich”

Informacja o zmianie specyfikacji.pdf

Specyfikacja technicza.doc

Informacja o wyborze oferty.pdf

Udostępnij na: